دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۲۸, جمعه

پهلوان پهلوانان!! درپاسخ و ستایش به اظهار لطف پهلوان چغندر بیک و ضجیعه محترمه اسماعیل وفا یغمائی


 

پهلوان پهلوانان!!
درپاسخ و ستایش به اظهار لطف پهلوان چغندر بیک و ضجیعه محترمه وبرای خواندن در زورخانه ها به یاد پهلوان
اسماعیل وفا یغمائی
پهلوانا! پهلوان بودی زمانی پیش از آن
جایگاهت بود قبلا در میان مردمان
چونکه جای خود کشیدی اندک اندک کش کشان
تا دروغ وتا فریب و تهمت و زخم زبان
هان ترا باید چه نامیدن در این عصر و زمان
 پهلوانی !لیک بی شک پهلوان جاکشان
جایگاهت دم به دم بی هیچ شک و بی گمان
در چنین مسند کشد سر را به عرش و اسمان
چونکه در ماهیت و ذات و شرافت !!پهلوان
داری از رهبر ز سر تا نوک پای خود نشان
گاو گردن ، کرگدن گون،شاخ زن چون گاو میش
فیل قد وفیل وزن وفیل پیکر فیلسان
لیک یک ارزن شرف در این قد و قامت دریغ
گر بجوئی زین دقیقه، تا کجا آخر زمان
خفته چونان سگ به درگاه جناب رهبری
تا به اذن او بگیرد پاچه ی این یا که آن
پهلوانا گفته بودی سابقا یک حرف نغز
بعد مردن جزفضولاتی زبرخی ناکسان
هان نماند ای دریغ اینک که مصداقش توئی
میروی و از تو میماند همین اندر جهان!


هیچ نظری موجود نیست: