دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.بخش ا ول تا سی ام

شهریار و فردوسی

 

بیست هفتم شهریور سالگرد  شهریار شاعر نامدار و غزلسرای تواناست شهریار اذری بود ولی مهر او نسبت به فردوسی   شاعر بزرگ و ملی  ایران بسیار اشکار بود. در سالگرد شهریار قصیده ای از او را در ستایش فردوسی میخوانیم

فلک یک چند ایران را اسیر تورک و تازی کرد

در ایران خوان یغما دید و تازی تُرکتازی کرد

گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد

دوازده گفتار تحقیقی در باره فراز آمدن و غروب رضا شاه بانی ایران نوین در سالگرد تبعید او. اسماعیل وفا یغمائی

 

 127-سه قدرت جهانی در ایران ،تحقیر ملی ، مقاومت و زاده شدن سرود ای ایران و پدید اورندگانش
126تاثیر فروغی در ادبیات و همچنین سیاست های رضا شاه
125-جنگ جهانی دوم ، ایران ویران ،رضا شاه و هیتلرومقوله اسلام و یهودیت و شورشها
124-کمال الملک،ایران ویران و جنگ زده در جنگ جهانی دوم و سیمای روشن رضا شاه وفروغی در این تراژدی
123-بازی قدرت و بازیگران تلخ فرجام عصر رضا شاه ، عرفی گرائی و سیستم آموزشی
122-رضا شاه و موسیقی ، بازی قدرت و سرکوب مخالفان سیاسی ، سرپاس مختاری ، مدرس
121- رضا شاه در نظر منکران و از درون ، بازی قدرت ، آیرم ،تیمورتاش و سیدضیا ،ماجرای ثروت افسانه ی او
120-داور ، کسروی ، فروغی ،آیت الله بروجردی در عصر رضاشاه و مقوله مذهب در رویاروئی با هویت ملی
119-عصر رضا شاه مساله تضاد ملک الشعرای بهار با میرزا کوچک خان،زنان و رضا شاه،، اقتصاد عصر رضا شاه،و نقش و کارکرد وسرنوشت برخی شخصیتهای شورشی دوران اسماعیل سمیتقو و دوستمحمد خان بارکزهی
118-عصر پهلوی و دولت و ملت واحد،مخالفان وشورشیانی دیگر،میرزا
کوچک،پسیان،شیخ محمد خیابانی وماجرای جمهوری و برخی کارکردهای رضا شاه
117-عصر رضا شاه و صف طولانی تاریخسازان ، مستوفی الممالک، فروغی،سرکوب واسکان ایلات در راستای جنگ مدرنیته و سنت وماجرای قصاب لرستان،
116-بر آمدن رضا شاه،با یاری بیگانه راهی برای نجات ایران از فرو پاشی و اضمحلال
115-در چشم انداز انقلاب مشروطه،سیمای فرا ملیتی ستارخان،خدمات ارمنیان و دوران احمد شاه واپسین شاه قاجار

یاغی هوشنگ شفا


من ازاين آهنگ يکسان و مکرر عاصيم ديگر
من سرودی تازه می خواهم.
اينک آن همبستری با دختر خورشيد
واين همخوا بگی با مادر ظلمت؟
من هرگز سر به تسليم خدايان هم نخواهم داد
گرده ی من زير بار کهکشان هم خم نمی گردد.
زند گی يعنی تکا پو
زند گی يعنی هياهو
زند گی يعنی شب نو، روز نو، اند يشه ی نو
زندگی يعنی غم نو، حسرت نو، پيشه ی نو
زندگی بايست سرشار از تکان و تازگی باشد.
زندگی بايست در پيچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپذ يرد.
زندگی بايست يکدم، يک نفس حتی، زجنبش وانماند

 ادامه یاغی هوشنگ شفا

میرزامَلکَم خان از سفارت تا فراماسونری،از روشنفکری تا رشوه گیری سلیمانی، یغمایی و مانی

 

از گفتارها و نوشته های ایرج مصداقی

*تحولات دادگاه نوری، محمدباقر ذوالقدر، نیویورک تایمز، حمایت رضا پهلوی از جنبش دادخواهی با ایرج مصداقی(فیلم)
*رقص قُقنو سها و آواز خاکستر - کتابی از ایرج مصداقی - تهیه کننده: مهناز قزلو(فیلم)
*تحولات دادگاه حمید نوری و درسهای آن ، ادامه سیناهکاریها، مرگ احمدزرگر با نگاه ابرج مصداقی(فیلم)
*دادگاه حمید نوری در هفته گذشته و اهمیت مستندسازی و مسئولیتهای ما بروایت ایرج مصداقی(فیلم) 

*گفتگوی سحر تحویلی با ایرج مصداقی در رابطه با حاشیه‌های دادگاه محاکمه حمید نوری(فیلم)

پیشگامی زنان در برابر سلطنت مطلقه فقیه و خط فقر ده میلیون تومان با نگاه محمد رضا روحانی

 

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

نوشته های موسا حاتمیان

فواره ها و در کدام محراب؟ اسماعیل وفا یغمائی


فواره ها و در کدام محراب؟
اسماعیل وفا یغمائی

بودا در خلوت خودست
زرتشت در سخن با اهورا
موسا در آرامش
مسیح در سایه سارصلیب خویش
چه کسی در میدان ست!
با درفش و کتاب و شمشیر خویش؟
وما

56 - ایران و خاورمیانه، ازکمربند سبز تا کمربند سیاه ! جلال ایجادی، اسماعیل یغمایی مانی

 

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

رضاشاه؛ گماشتهٔ انگلستان یا معمار ایران امروز؟

 

رضاشاه. اگر بگوییم یکی از عجیب‌ترین مسیرهای تاریخ ایران در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر را او پیموده است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. روزگاری منجی ایران نامیده شد. کمی بعدتر و در کوران حکومتش، به‌دلیل سیاست‌های آمرانه و اصلاحات سریعی که داشت، نقد و نفرین گروهی از نخبگان و روشنفکران از یک سو و جمعیتی از آخوندها و متعصبان مذهبی را از سوی دیگر به جان خرید.در انتها نیز استعفای اجباری‌اش از سلطنت موجی، اگر نگوییم چندگانه، دست‌کم دوگانه برانگیخت. برای دسته‌ای از ایرانیان آن عصر که منتقدش بودند، جشن و پایکوبی و شادمانی به بار آورد و رها شدن تنفسی که می‌گفتند شانزده سالی در سینه حبس بود. برای جمعیتی دیگر اما فقدانش مساوی می‌شود با حذف رهبری وطن‌پرست، آهنین‌اراده و نجات‌بخش میهن از طوفان آشوب‌ها، ویرانی‌ها، غارتگری ایلات و عشایر، ناامنی، بی‌سوادی، بی‌هویتی تاریخی، بیماری‌های واگیر سراسری و عقب‌ماندگی‌های سیاه عصر قاجار و پیش از آن

رضاشاه؛ گماشتهٔ انگلستان یا معمار ایران امروز؟

محمدرضا شاه در میانه سازش و بیزاری از غرب

 

محمدرضا شاه در میانه سازش و بیزاری از غرب

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

سایه‌روشن‌های رضا شاه؛ هشتاد سال بعد

دعوت مجدد از مسئولین بی بی سی فارسی به پذیرش خطای خود بینا حجازی


دعوت مجدد از مسئولین بی بی سی فارسی به پذیرش خطای خود  بینا حجازی
آنچه بسیار مهم است این است که آیا مرحوم دشتی با داشتن حساب اشتراک با برنامه زوم وارد کنفرانس با بی بی سی شده است یا خیر. برنامه زوم این امکان را به شما میدهد که به صرف نصب برنامه زوم در تلفن هوشمند خود و بدون داشتن اشتراک کاربری اعم از مجانی یا پولی از این برنامه استفاده کنید و به هر کنفرانسی با لینک دعوت و یا وارد نمودن شماره آی دی میتینگ و پاسکود (Passcode) داخل شوید. زمانی که شما برنامه زوم را در گوشی هوشمند خود نصب میکنید و آن را راه اندازی میکنید با این صفحه در تصویر یک مواجه میشوید. ادامه‌ی مطلب...

 

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

تحقیقی بسیار خواندنی و ارزشمند.دبیات عرب در عصر بنی امیه/ فوزیه بنی سعید


ادبیات عرب در عصر بنی امیه/
فوزیه بنی سعید
ابوسفیان ـ پدر معاویه و نیای خاندان بنی امیه ـ بدواً یکی از دشمنان قسم خورده ی اسلام بود و در جنگ های بدر، احد و خندق علیه مسلمانان نبرد کرد. او در زمان فتح مکه توسط مسلمانان در سال هشتم هجری قمری با وساطت عباس بن عبدالمطلب نزد حضرت محمد رفت و به ظاهر مسلمان شد. او هرگز از ته دل اسلام را نپذیرفت: “ابوسفیان به ظاهر و با زبان مسلمان شد ولی در قلب و روحش به اسلام ایمان نداشت.” (۱) او و همسرش هند که از هوش و دوراندیشی کم نظیری برخوردار بودند تلاش ورزیدند در لباس اسلام هدف های سیاسی خود را دنبال کنند، از جمله آنکه ابوسفیان خود و فرزند جوان و هوشمندش معاویه در کنار پیامبر اسلام قرار گرفتند و به عنوان کاتبین وحی (نویسندگان آیات قرآن) با ظرافت های دین تازه آشنایی پیدا کردند.
با ضربت خوردن   علی بن ابیطالب در سال چهل هجرت دوران خلافت به سر رسید. معاویه بن ابی سفیان به هدف دیرین خود و پدرش رسید و خلافت را به سلطنت موروثی، که

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

برای اطلاع

*داغ ماندگار بحران شیوع کرونا بر پیکر ایران
*«پس از مرگ رهبر»، محمد نوریزاد محمد نوری‌زاد
*من از اسلام می‌ترسم!‏ فاضل غیبی
* حجاب اسلامی و ستمگری دینی علیه زنان جلال ایجادی
*کرونا جان احمد زرگر، قاضی «ناقض حقوق بشر» را گرفت ایرج مصداقی
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز نیره انصاری
*بیگانگی از خود و از دیگری مانعی در راه برآندازی! فیروز نجومی
*۱۱ سپتامبر: ریشه‌ها و بازاندیشی‌ها علی میرفطروس
*تحلیل فنی تماس بی‌بی‌سی فارسی با مرحوم فهیم دشتی و تناقضات بیانیه بی‌بی‌سی در این‌باره بینا حجازی
*غبارزدایی از آینه‌ها ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه همنشین بهار
*حکایت دزدانی که برای ما انتخابات آزاد برگزار می کنند سیروان عنایتی
*دوربین‌ها شکسته، ذخایر اورانیوم افزایش یافته؛ گزارش بسیار منفی آژانس درباره ایران فرامرز داور
*از«زندانی مقاوم» تا “تواب تشنه به خون»! دشمنی مجاهدین با ایرج مصداقی از کجا آغاز شد؟ ف.نادری پور
*خوشآمدگویی باسلام فیروز نجومی
*دادگاه حمید نوری، دادخواهی و موضوع «وجدان» حنیف حیدرنژاد

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

ولتر ، روشنفکری که تا پای جان مقابل دین ایستاد

دردمند است ولی توجه ندارد حکومت اخوندها دقیقا حکومت علی و امام زمان است. از توهم خارج شویم اندیشه ها را سم زدائی کنیم تا کی خرافات


 

سادات در دوره مغول جواد عباسی منبع: مجله تاریخ اسلام 1381 شماره 12

 بخوانید و بدانید چگونه مغولها در هنگامی که ایران را طعمه شمشیر کرده بودند سادات را برکشیدند و به آنها قدرت و ثروت دادند

یکى از پیامدهاى اجتماعى ظهور اسلام، شکل‏گیرى طبقه‏اى به نام «سادات‏» در جامعه اسلامى بود . با گسترش اسلام در سرزمین‏هاى دیگر، سادات از شرق تا غرب عالم اسلامى پراکنده شدند و به عنوان گروهى محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند . ایران از جمله سرزمین‏هایى بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهى یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده شد . با این حال، موقعیت آن‏ها از شرایط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و مذهبى دوره‏هاى مختلف تاریخ ایران نیز تاثیر مى‏پذیرفت . در این مقاله، وضع سادات در ایران عصر مغول بررسى شده است .
عظمت و قداست‏شخصیت پیامبر اسلام (ص) همراه با سفارش‏هایى که در قرآن و حدیث درباره «اقربین‏» و «اهل

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

غلت میزنند تحلیل سیاسی ایدئولوژیک شرایط روز در ایران اسماعیل وفا یغمائی


مردم! درون عسرت خود غلت میزنند
یعنی که در اسارت خودغلت میزنند
مردم !منم،توئی،او،خیل دیگران
در حلقه های ظلمت خود غلت میزنند
بر عرش آخدا و تمام فرشتگان
شادان درون رحمت خود غلت میزنند
انبوه انبیاء همه شنگول و شادمان  
در حیطه ی رسالت خود غلت میزنند
اندر کنار حضرت آنان امامها
جاوید در امامت خود غلت میزنند

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

می خواهم انقلاب شوی ای سرزمین من اسماعیل وفا یغمایی

 

 

 می خواهم انقلاب شوی ای سرزمین من
اسماعیل وفا یغمایی
می خواهم انقلاب شود ای سر زمین من
می خواهم دوباره
آواز خیابانها ورقص رهگذران وارتعاش پلها را

برای اطلاع کیهان لندن

 

«قاضی مرگ» اعتراف کرد: تولید داخلی واکسن جوابگو نیست؛ واکسیناسیون عمومی در گرو واردات خارجی است!

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

فواره ها و در کدام محراب. شعر و اجرا اسماعیل وفا یغمائی به همراه دو فیبم کوتاه تکان دهنده از نگاه تاریک و خونین و اندیشه ملایان رنگارنگ و تاملی بی هراس و راستین از اسلام در عمل و نه ذهن

 

نوشته های حنیف حیدرنژاد

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

تیم ملی کشتی جوانان ایران قهرمان جهان ، آیت الله نبویان: آدمخواری در حکم ۷۰ سال عبا دت است

 

یادی از استاد اقبال یغمائی سرباز بی اجر و منت فرهنگ ایران . اسماعیل وفا یغمائی

 پانزده شهریور ماه سالگرد درگذشت اقبال یغمائی ادیب، مترجم، پژوهشگر در تاریخ و فرهنگ ،  یکی از زادگان  دشت کویر،سرزمین سوخته نخل و شعر و فرهنگ و از کوشندگان بی اجر و منت فرهنگ و ادب ایران زمین است.اقبال   فرزند  اسد الله منتخب السادات جندقى  و برادر كوچكتر  حبيب يغمايى ادیب و استاد ارجمند و بنیادگذار «مجله یغما» و از سوی مادر تبارش به سرو جهان خاتون و ابوالحسن یغما جندقی شاعر توانا و نامدار دوران قاجاریه میرسد  .اقبال در عصر نا امنی و غارت و تهاجمات یاغیان و شورشگران  به دشت کویر زاده شد. او و خانواده سرانجام پس از سفرهائی در گریز از نا امنی   در روستاى خور،  ماوا گزيدند.

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

برای دختر نازنینم آمنه تقوائی و در سفربهمن که زود رفت


از اینجا برای آمنه تقوائی دختر نازنینم مینویسم. دلم میخواست جهان طوری بود که میتوانستم شادی ترا با خودم تقسیم کنم شادی تو و ناهید و مهدی و سمیه و بهمن که به سفر رفتند. چه میتوانم بکنم آمنه عزیز اگر پس از چند روز درنگ که نمی توانستم برایت چیزی بنویسم سرانجام جرئت این را به خود بدهم که اندوه دختر نازنینم را با خود تقسیم کنم. اندوهی سنگین را. جهان ما با همه عظمت همچنین ماهیتی تراژیک دارد. باید تحمل کرد. چند روز ساعتها سرگذشت خانواده شما را از نظر میگذراندم . مثنوی هفتاد من کاغذ و گوشه ای عظیم از تاریخ نانوشته این سالها. عجالتا میگویم نیرومند باش آمنه عزیز. لازم نیست رفتگان را فراموش کنیم. انها را با خود داشته باشیم زندگی ترکیبی از ماندن و رفتن است. ترکیبی از زندگی و مرگ. بهمن زود رفت و جوان افتاد ولی باتو زندگی خواهد کرد. امیدوارم نیروی آنها را که رفتند در خود که مانده ای و هستی حس کنی. کار ما تا هستیم زیستن است و رو به روشنائی رفتن و چون ناقوس بنوازد ما نیز خواهیم رفت زنده باشی و پایدار و امیدوارم ببینمت و بنگرم که لبخندت زندگی را زیباتر میکند. عمو اسماعیل

۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

شمر ابن ذی الجوشن معلم و مربی و نماد تاریخی راستین ملایان بخش اول و دوم.. اسماعیل وفا یغمائی

مساله آب و شمر و شیخ. اسماعیل وفا یغمائی


شیخ و شمر. رباعی. اسماعیل وفا یغمائی


مصاحبه اختصاصی با شمر ذی الجوشن:من و خولی از قربانیان فتنۀ کربلا هستیم! علی سجادی

مقدمه: شمر پسر ذی الجوشن از بزرگان کوفه و از قبیله بنی کلب، و برادر ام البنین یکی از همسران علی ابن ابیطالب و از یاران و شیعیان آن امام همام و فرزندانش در جنگ صفین و دیگر جنگها بود که نقش مهمی در پیروزی ایفا کرد. بنا بر گزارشهای تاریخی شمر نقش مهمی در تثبیت حکومت الهی بر سرزمین عربی ایفا کرد. وی بعد از علی (ع) همچنان در خدمت حکومت اسلامی باقی ماند در واقعه عاشورا از سرداران لشکر ابن سعد بود.آنچه در زیر می خوانید مصاحبه ای «اختصاصی» است با این شخصیت تاریخی – مذهبی که در یکی از غرفه های

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

منظومه«کله گوش ها» و «کله boucheبوش ها ».اسماعیل وفا یغمائی.در این یکی بر خلاف بقیه چیزهامشترکیم
چه گوشهائی داریم
یکی از یکی دیگر درازتر
و چه دهانهائی
یکی از یکی دیگر فراختر
گوشهائی عظیم
که بزودی در چهلمین سال حاکمیت مشتی ملای جاکش
ارتفاعش به میمنت و مبارکی
از برج ایفل بالاتر خواهد رفت
برای شنیدن حرفهای کله بوشها
و دهانهائی
بزرگ و فراخ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

غزلهاُعاشقانه های بی تاریخ. شماره یکم. شعرهای یک تا دوازده. اسماعیل وفا یغماپی

شعر بی پروای زنان در پنجهزار سال قبل درعاشقانه‌های سومری

 عشقورزی و لذت جنسی در عشقورزی از چند هزار سال قبل موضوع شعر و ادبیات بوده است. پنجهزار سال قبل وقتی عاشقانه های سومریان زاده شد میبینیم انسان در چه افقی به رابطه زن و مرد در عشقورزی نگاه میکرده است و فرهنگهای بعدی ناشی از مذاهب بخصوص توحیدی تا چه اندازه کوشش کرده اند بر آن افسار بزنند. مقاله را بخوانید. جالب این است که بی پرواترین عاشقانه ها توسط زنان و نه مردان سروده شده است********عاشقانه‌های سومری
در این اشعار عاشقانه و بی‌پروا، تنها لذت بردن زنان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. عاشقانه‌های سومری که به اعتقاد بسیاری از