دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

نوروزتان خجسته و بهارتان خوش
عاشقانه بهاری. اسماعیل وفا یغمائی
بهار من! به خزانم بیا گل افشان شو
مرابه گل تو نهان سازو خویش عریان شو
لب پیاله ببوس و شراب را کن مست
بده مرا وتو در هر رگم بهاران شو
برغم شحنه در آمیز با تنم چون جان
به جان من به تنت آشکار و پنهان شو
بهل که حس کنی ای گل زمن تو لبریزی

به من تو نیزچو صدآبشار ریزان شو
به روی قلب تو از بوسه هام بارانم
به روی قلب من از بوسه هات باران شو
چو برقی از شکر و شهد وشمع ای شاهد
به هرکرانه پر ابر من درخشان شو
نگاه کن که به هر گوشه ی تو میرویم
بروی در من در من شکوفه زاران شو
چودر روان من ای جان بهار میجوشد
بگو خزان تنم را«وفا»زمستان شو
اسماعیل وفا اسفند هزار و سیصد و هشتاد و هشت
همه چیز این میهن از کاکل و چشم و ابروی زنان گرفته تا دایره حاجی فیروز و ریش عمونوروز وآتش چهارشنبه سوری و شادی نوروز جمشیدی وماهی درون تنگ آب و کتاب حافظ و صدای تار و نی و..برای آخوند و ملای حاکم مساله ساز است. باید شکر کرد که این نشانه این است که فرهنگ عمومی این ملت از بنا با ملاها در تضاد است. ملاها خواهند رفت، این عید نه عید بعدی!. ما این را میدانیم و خودشان بهتر از ما این را میدانند که رفتنی هستند.این ملت بزرگ در سال گذشته همانطور که امام راحل سی سال قبل گفت من توی دهن این دولت میزنم و دولت جدید تعیین میکنم بارها توی دهن حکومت آخوندی زد و اعلام کرد که دولت جدید تعیین میکند! و دولت جدید به همت ملت دولتی خواهد بود برای دموکراسی و آزادی ایران و تمام ملیتهائی که مجموعا ملت ایران را میسازند.چهارشنبه سوریتان پر شعله و نوروز و بهارتان مبارک باشد

    هیچ نظری موجود نیست: