دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

جماع الوداع ووداع الجماع. اسماعیل وفا یغمائی .در ارج و مقام زن در مکتب ارتجاع

ترجمه متن کاریکاتور:جماعت! به شوهر اون مرحومه بگوئید تمام کند! که رسیدیم به قبرستان باید مرحومه را دفن کنیم
در ارج و مقامات زنان در حیات و ممات در آئین متعفنی که اختاپوس وار بر حیات و فرهنگ بیشماری پیچیده است!و پس از خواندن و شنیدن خبری که در آن در مصر در تلاشند به مردان اجازه دهند ، که شرعا داده اند، تا شش ساعت پس از مرگ همسرشان با او اجازه جماع داشته باشند. واقعا جماع!! زیرا هیچ انسانی با همسر و معشوقش پس از مرگ عشق بازی نمی کند. من دانشکده الهیات را تمام کرده ام و از ارج و مقام زنان در فقه ملایان و شرع مبین به خوبی با خبرم.سالهای متمادی نیز در این زمینه تحقیق کرده و نیز تجربه و مشاهدات را بر این تحقیقات افزوده ام. اشارات من در شعر به واقعیات مستند و مکتوب مذهب و مکتب است که گاه منادیش ملای با ریش و بدون ریش ایرانی و گاه ملای مصری و عرب است، ولی این موضوع یعنی جماع الوداع چیز جدیدی است که واقعا ما را با کنسرو نجاستی روبرو میکند که دربش تازه باز شده است و قابل تامل است بسیار قابل تامل آنهم پس از سقوط دیکتاتورها و بهاران اسلامی که دارد فرا میرسد و واقعا خداوند جان و خرد به فریاد برسد و مرا به حرمت عبید بزرگ و یغما و ایرج میرزا از تندی و عریانی کلام میبخشید......ادامه شعر جماع الوداع ووداع الجماع. اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: