مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

جماع الوداع ووداع الجماع. اسماعیل وفا یغمائی .در ارج و مقام زن در مکتب ارتجاع

ترجمه متن کاریکاتور:جماعت! به شوهر اون مرحومه بگوئید تمام کند! که رسیدیم به قبرستان باید مرحومه را دفن کنیم
در ارج و مقامات زنان در حیات و ممات در آئین متعفنی که اختاپوس وار بر حیات و فرهنگ بیشماری پیچیده است!و پس از خواندن و شنیدن خبری که در آن در مصر در تلاشند به مردان اجازه دهند ، که شرعا داده اند، تا شش ساعت پس از مرگ همسرشان با او اجازه جماع داشته باشند. واقعا جماع!! زیرا هیچ انسانی با همسر و معشوقش پس از مرگ عشق بازی نمی کند. من دانشکده الهیات را تمام کرده ام و از ارج و مقام زنان در فقه ملایان و شرع مبین به خوبی با خبرم.سالهای متمادی نیز در این زمینه تحقیق کرده و نیز تجربه و مشاهدات را بر این تحقیقات افزوده ام. اشارات من در شعر به واقعیات مستند و مکتوب مذهب و مکتب است که گاه منادیش ملای با ریش و بدون ریش ایرانی و گاه ملای مصری و عرب است، ولی این موضوع یعنی جماع الوداع چیز جدیدی است که واقعا ما را با کنسرو نجاستی روبرو میکند که دربش تازه باز شده است و قابل تامل است بسیار قابل تامل آنهم پس از سقوط دیکتاتورها و بهاران اسلامی که دارد فرا میرسد و واقعا خداوند جان و خرد به فریاد برسد و مرا به حرمت عبید بزرگ و یغما و ایرج میرزا از تندی و عریانی کلام میبخشید......ادامه شعر جماع الوداع ووداع الجماع. اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: