دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۳۰, دوشنبه

نیایش اسماعیل وفا یغمایی


نیایش
اسماعیل وفا یغمایی
به آنان که هنوز در دنیای اندیشه و فلسفه ای آزاد به ناشناسی خدا نام میاندیشند. به آنان که نه در اندیشه ملایان رنگارنگ با ریش و بدون ریش،آخوندهای ارتجاعی و انقلابی از خدا نشانی نمی یابند. به آنان که مفهومی عظیم و فلسفی را که میتواند پناهگاه تنهائی فلسفی برای بسیاری از انسانها در جهان بی مرز و زیر بنای شخصی اخلاق انسانی بیشماری در جامعه بشری باشد; بازیچه  فریب سیاست های روز نمی خواهند. به آنان که خدا را باور دارند ولی از  حکومت مذهب بیزارند. به آنان که میدانند هر نوع حکومت مذهبی و هر نوع سیطره ایدئولوژیک دشمن بیرحم دموکراسی و آزادی است. به آنان که اگر خدا را باور دارند از او نمی ترسند بل دوستش دارند
***
ای زنده ترین عطر دلاویز جهان تو
ای آنچه عیان،در تو عیانست و نهان تو

ادامه نیایش اسماعیل وفا یغمایی

هیچ نظری موجود نیست: