دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

حرفهای مرضیه.مجموعه گفتگو با مرضیه. اسماعیل وفا یغمایی

سیزده اکتبریازدهمین سالگرد سفر مرضیه است. زنی به معنای درست کلمه، بزرگ که سخن گفتن از او برای من مشکل است. دلم میخواهد که بنویسم ولی میگذارم برای فرصتی دیگر.اگر روزگار مجال دهد.همین قدر بنویسم او چنان وجودی بود که میبایست دوستش داشت.وجودی مثل اسمان و زمین و نسیم و آب و صدای خودش. از آغاز ورودش به فرانسه و آشنائی با اوودر خانه مردی بزرگوار و مبارز و میهن پرست آقای هدایت  متین دفتری و بانوی ارجمند ش مریم متین دفتری تا سالها بعد شانس همراهی با او را داشتم حاصل این همراهی از جمله گفتگوئی نسبتا مفصل با او بود که پیشنهادش را آقای منوچهر هزار خانی سردبیر ایرانزمین داد. من در آن هنگام در ایرانزمین مینوشتم و عضو کمیته فرهنگ و هنر شورا بودم. مصاحبه را من انجام دادم و مرضیه اندکی از بسیار را گفت که میتوانید در لینکهای زیر که به همت علی ناظر فراهم آمده بخوانید. این عکس نیز آخرین عکسی است که با مرضیه در دست دارم. یادش گرامی و روانش درپناه زیبائی و حقیقت و زندگی شاد باد. اسماعیل وفا یغمایی
 حرفهای مرضیه
حرفهای مرضیه - بخش 14 (پایانی) >//حرفهای مرضیه - بخش 13 >//حرفهای مرضیه - بخش 12 >//حرفهای مرضیه - بخش 10 >//حرفهای مرضیه - بخش 9 >//حرفهای مرضیه - بخش 8 >//حرفهای مرضیه - بخش 7 >//حرفهای مرضیه - بخش 6 >//حرفهای مرضیه - بخش 5 >//حرفهای مرضیه - بخش 4 >//حرفهای مرضیه - بخش 2 >//حرفهای مرضیه - بخش

هیچ نظری موجود نیست: