ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

غزل مشدی اسماعیل وفا یغمائی

دل مو داره، زدست دل مو دق مکنه
بسکه از صب تا به شب ناله و نق نق مکنه
شب که از را مرسم خسته وکوبیده، یره
مشینه با اخم و تخم، پیش مووو بق مکنه
سرسفره نونمو تو اشک خود تر مکنم
دل مو موقع شام خونمو قاتق مکنه
خنده داره ولی خون مو و این دل یکیه
پس چرا اینهمه دل کوشش فائق مکن
وقتی بش موگم چته کشتی موره! سر مذاره
دل مو رو شونه های من و هق هق مکنه
غزل مشدی اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: