مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

درکارگاه صبح. اسماعیل وفا یغمائی

ای خشم! خشم سرخ برآور زبانه ها
درجان پرعفونت سرد شبانه ها
ای عشق! عشق شرزه درآمیز سبز سبز
با خشم سرخ، تا که بجوشد جوانه ها
برخاک تلخ میهن من کاندر آن ستم
بارد سیاه و تفته چنان تازیانه ها
بر شبنم و سپیده و ریحان و نان وعشق
ادامه درکارگاه صبح.

هیچ نظری موجود نیست: