مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

امام حسین معتقد به شورا بود و نه امامت و رهبری عقیدتی.بخشی از کتاب تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه اثر استاد احمد الکاتب

آنچه میخوانید صفحاتی ازبخش اول اثر ارجمند و تکاندهنده ومستند استاد احمد الکاتب در باره تاریخ شیعه است و نشان دادن اینکه مقولاتی مثل ولایت فقیه ونوع جدیدش وامثالهم بعدها توسط ملایان رند و زیرک به آئین تشییع الصاق شده وامامان شیعه چنانکه تاریخ واقعی و نه آخوندی نشان میدهد معتقد به شورا و نه امامت مطلقه بوده اند. این اختراع آخوندی در هر شکل  منجر به فاجعه ای شده است که امروز در ایران شاهد آنیم ودر اپوزیسیون مذهبی نیز پی آمدهایش رادر مقوله رهبری عقیدتی میبینیم بمناسبت ایام محرم این بخش نشر می یابد برای خواندن تمام این اثر خواندنی در صفحه اول سایت میتوانید اثر استاد الکاتب را یافته و بخوانیدو تاکید میکنم فارغ از اعتقاد به اسلام و تشییع این اثر به دلیل استناد و نوع برخورد و زوایای مختلف و نو بسیار خواندنی و قابل تامل است.اسماعیل وفا یغمائی 

ادامه مطلب 

هیچ نظری موجود نیست: