دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ دی ۹, پنجشنبه

مسیح را تعریف کنیدبازخوانی انشاءسال 2015 میلادی.در سال 2022 میلادیاسماعیل وفا یغمائی

آه ه ه ه! ابدیت ابدیت جاودانگیییییییییی
با مشکهای دوغ و دروغ
و سطلهای رنگ و بسته های چس فیل
تا فراموش شودو تا فراموش کنم
که درپاگرد پلکان خانه ام
در پاگرد خانه هر تبعیدی که منم
در پاگرد خانه هر«من» که «دیگران»اند
هر روز صبح و هر غروب

۱ نظر:

همایون بنی آدم گفت...

نه تنها مسیح که نوح، ابراهیم و موسی همه و همه و همه شخصیتهای کاذب و مشابه زئوس و اورانوس و آپولو و برهما و شیوا و ویشنوش بوده و هستند. به گواهی عالمان یهودی داستان فرعون و موسی سراسر ساختگی و به گواهی صد سال باستانشناسی علمی یک نفر یهودی در مصر در رمان ساخت اهرام نبوده و ساخت اهرام نه کار برده گان که از مقدس ترین شعائر مصر باستان و چیزی شبیه به مراسم حج بوده. که مصریان بمدت سه ماه تا چندین سال بعنوان شرکت در این مراسم عبادی خانه و کاشانه را رها و بقصد پالایش روح در این امر مقدس شرکت میکردند. علم ریاضی و پزشکی ، مهندسی و مدیریت به اوج خود در مصر باستان رسیده چون هزاران خدمتکار خدای مصر برای به انجام رسانیدن این امر مهم نیاز به حل و فصل آن داشته اند.

در حالیکه سرگذشت تمام فراعنه مو به مو مطالعه و کشف شده و روابط خانوادگی اکثرا معلوم گشته سر سوزنی مدرک از آن فرعونی که دو پسر که یکی موسی بود، نیست. حتی یکی از آثار و لوازم یهودیان که علی القاعده چهارصد هزار نفر در طول چهارصد سال زندگی در مصر بوده اند پیدا نشده.

تنها پیامبر واقعی ابراهیمی محمد مصطفی بود که خود از مادری کلیمی بدنیا آمده بود و همسری نیمه مسیحی نیمه کلیمی انتخاب کرد و در جریان این اخبار قرار گرفت.

ما هم چون اجداد چند هزار ساله مان در عهد بت و خرافه پرستی نوین سر میکنیم. این هم از جنس همان خدایان منتهی مدل بالاتر است.