دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست. اسماعیل وفا یغمائی

بیست و دوم دیماه هر سال یاد آور درگذشت ابوسعید ابی الخیر عارف وحدت وجودی و شاعر نامدار ایرانی است. ابوسعید در 22 دیماه سال 440 قمری مصادف با 12 ژانویه 1049در شهر مهنه که در آن ایام در حیطه خراسان قرار داشت در گذشت.او در هفت دسامبرادامه ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست. اسماعیل وفا یغمائی

۳ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار مفید یافتم. با توجه به تشنگی انسان امروز به این قبیل پرسش ها از یکسو و مشکل بود و غامض یافتن اغلب کتبی که به آن پرداخته اند. اگر در خود میبینید که بتوانید این اندیشه ها، سهروردی، ابوالخیر، خرقانی و حکمت خسروانی را به زبانی قابل فهم برای اقشار کمتر فرهیخته بنویسید، خدمت بزرگی نموده اید.
اما تکریم آن عارف از فاحشگان را نباید بپای تکریم خود این شغل گذاشت که جز خشونت و سبعیت در حق آن زنان بیچاره نیست. اما چون در آن عصر لابد خصومت و آزار کوچه و بازار را هم این بدبختان باید متحمل میشدند، آن عارف خواسته یک تعادلی پیش آورده و حرمت خودش را مایه بگذارد، تا دست از آزار آن مفلوکان بردارند

چابکسری گفت...

خیلی جالب و خواندنی بخصوص در این دوره که همه از دین فراری شده اند

ناشناس گفت...

منهم درخواست دارم اگر در توان خود می بینید نسبت به بایزید بسطامی، روزبهان، ایوسعید و بقیه بزرگانمان بیشتر بنویسید از نظراتشان، سخنان و اشعارشان شناختشان ما را برای انسان شدن کمک خواهد کرد انسانهای واقعی آنها بوده اند

کوچک زاده