دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ آبان ۱۲, جمعه

ماتیلده اوروتیا خالق زیباترین عاشقانه های دنیای شعر

ماتیلده اوروتیازنی که خالق زیباترین عاشقانه های دنیای شعر توسط بزرگترین شاعربزرگ و مردمگرای قرن بیستم پابلو نرودا گردیدومفهوم عشق را در اوجی دیگر به نظاره آیندگان نهاد.
به خاطر داری 
در زمستان
روزی که به جزیره رسیدیم؟
تاک های رونده
در گذر ما 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

متأسفم که نظر مرا نگذاشته اید. اما انتخابی زیبا کرده اید واستادانه است. مینو