دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

نوروز است و اندکی لبخند و شادی باید.*رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام

 از انجا که در دوران طاغوت محمد رضا خان ملعون و پدر لعین او رضا خان، و نوکریت حکومت طاغوتی آنها به استکبار جهانی و شیطان لعین بزرگ، ملت از جمیع جهات بخصوص مسئله خطیره ضرطیدن که پایه و ستون مستحکم و اصلی ولایت است، مورد انواع فشارها و توطئه ها و تضییقات دول بزرگ قرار داشته و از آنجا که بنیادگذار جمهوری اسلامی و روحانیت معتقد به ولایت فقیه   از همان آغاز بنیاد خود در قرن دوم هجری و در سنوات اخیره درشروع مبارزات شرعیه خود علیه طاغوت به مسئله مهم و تاریخساز و توحیدی و انقلابی  ................لینک به دریچه و ادامه رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام.
*لینک به منبع اصلی رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام

هیچ نظری موجود نیست: