دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

سه گفتگو در رابطه با انقلاب 22 بهمن. اسماعیل وفا یغمائی

توضیح. 22 بهمن نزدیک است . این سه گفتگو در باره انقلاب 22 بهمن است که چند سال قبل انجام شده است. برخی از نظرات من بخصوص در باره سازمان مجاهدین و نقش آن طبعا مثل قبل نیست اما باز خوانی این گفتگو برای کسانی که نظرات مختلف را دنبال میکنند بیفایده نیست

۱ نظر:

ناشناس گفت...

زحمت کشیده و این مطالب را بیان کرده اید.ممنون. اما تا به اشباع بودن سازمان مجاهدین نام، از مارکسیسم لنینیسم نپردازید، تفسیر هایتان بسیار لنگ خواهد زد.در سال پنجاه و هفت تنها مدل جمع کردن جوانها و مخالفان مدل تشکیلاتی لنینیستی بود. دنبال جامعه بی طبقه می گشت. تضادش با استثمار بود ولی خودش با پرروئی حاضر بود همه را استثمار کند. از دل همین تفکرات و قالبها ها هم بود که هر چه عقب مانده عقده ای فقر کشیده بود بعنوان پابرهنه آمد مناصب و مقامات را کسب کرد. فدائی ها و مجاهدین مارکسیست در واقع مدلشان همان اول پنجاه هفت به پیروزی رسید و عقب مانده ترین قشر های اجتماعی قدرت را دست گرفتند. ایدئولوژی چپ ها، با روسری و بی روسریش، مگر همین را آرزو نمیکرد؟

شروین