مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

سه گفتگو در رابطه با انقلاب 22 بهمن. اسماعیل وفا یغمائی

توضیح. 22 بهمن نزدیک است . این سه گفتگو در باره انقلاب 22 بهمن است که چند سال قبل انجام شده است. برخی از نظرات من بخصوص در باره سازمان مجاهدین و نقش آن طبعا مثل قبل نیست اما باز خوانی این گفتگو برای کسانی که نظرات مختلف را دنبال میکنند بیفایده نیست

هیچ نظری موجود نیست: