مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد. اسماعیل وفا یغمائی


بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد 
تمام اين شب سنگين ستاره خواهد شد
بخوان كه آتش خورشيدهاي سرد شهيد 
دو باره شعله ور و پر شراره خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: