دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۱۰, جمعه

ماه رمضان پایگاه تبلیغ و سورچرانی ملایان آعاز شده است.شانزده نوشته برای مطالعه در ماه رمضان!اسماعیل وفا یغمائی

1-.میخ محکم اسلام عزیز وواگذاری آن به مردم
2-ا ندر خطرات با دینی و بی دینی زورکی
3-.تاملاتى آزاد، ناكافى، ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
4- با اسلام عزیزچه باید کرد و چه نباید کرد
5- انواع و اقسام قرائتها از اسلام. قرائت سنتی و فقاهتی .قرائت دولتی
6-عقل وقرائت عقلانی و عاقلانه از اسلام
7-ادامه عقل و قرائت عقلانی و عادلانه از اسلام
8-:قرائت عارفانه از اسلام
9-.ادامه قرائت عارفانه از اسلام
10-آخرین اشارات به قرائت عارفانه از اسلام
11- در باره علل و ریشه های جنگ آخوند و عارف
12-مواضع رسمی ملایان ریز و درشت علیه تصوف
13- ماجرای سخنران خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
14- در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه
15.م.ساقی گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی مجموعه بیست و دو گفتگو. هشتم.دین سیاست،مردم ، روشنفکر
16-غزل رمضان

هیچ نظری موجود نیست: