ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

یاد دکتر غلامحسین ساعدی در سالگرد سفرش سوم آذر گرامی باد

بر سنگ گور تو بیهوده خطابه می خوانیم
در زیر این سنگ
و در حفره زیر آن
تهی است این تابوت،
واین گور سرد
تنها نشانگاه مردی مهربان و غمگین است
که می دانست دانستن
سفر به سرزمین ممنوع و ماجرای تنهائی ست

و نوشتن آنچه که دانسته ای
به امضای حکمی منتهی خواهد شد
که نه تنها ابلیس
بل خدا و انسان نیزبر آن مهر نهاده اند
که نه تنها گاه آدمیان
نوکردن ایمان کهنه را
بل خدایان نیز
طلوع خدائی فرا سوی قد و قامت خود رابر نمی تابند
......ادامه شعر

دربارهٔ زندگی و آثار غلامحسین ساعدی+ عکس

 

هیچ نظری موجود نیست: