دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

چگونه ثروتمندان آمریکایی ثروتمند تر می شوند جک راسموس، ترجمه: مینا آگاه


سرمایه داری جهانی به مدل تجاری جدید و حتی سودسازتری درمی آید. آن چیزی که سقوط می کند مدل تولید صنعتی قدیمی است. آنچه به سرعت دارد جانشین آن می شود، مدلی است که بر سرمایه گذاری و قمار برروی دارائی های مالی یعنی برتقویت مصنوعی ارزش های دارائی های مالی نظیر سهام، اوراق قرضه، مشتقات، مستغلات، و چیزهای مشابه متمرکز است.ادامه
 

هیچ نظری موجود نیست: