مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

بیاد و برای هموطنان تخت ستم بهائی. اسماعیل وفا یغمائی


شد جمع نجاست تمام ایران
در قالب قد و قامت ملایان
زینرو به یقین هر آنچه غیر از اینها
چو ن اشک دو چشم خود مطهرمی دان
**
گفتم که نجاستی ! نجاست رنجید
گفتا که منم به سهم خود،کود ومفید
توبی ثمری و دشمن هر چه ثمر
ای شیخ ترا با تو بباید سنجید
**
ای شیخ، بهائی نه، کلامت نجس است
از آن دهن نجس! پیامت نجس است
در آینه بنگرو به آئین ات نیز
ای آینه دار خود، مرام ات نجس است
**
در این وطن آنچه زآدمی یا حیوان
یا سنگ و گیاه و چشمه و کوهستان
شد زاده بود پاک چو انفاس سحر
الا که حکومت پلید شیخان
**

شد جمع نجاست تمام ایران
در قالب قد و قامت ملایان
زینرو به یقین هر آنچه غیر از اینها
چو ن اشک دو چشم خود مطهرمی دان
**
گفتم که نجاستی ! نجاست رنجید
گفتا که منم به سهم خود،کود ومفید
توبی ثمری و دشمن هر چه ثمر
ای شیخ ترا با تو بباید سنجید
**
ای شیخ، بهائی نه، کلامت نجس است
از آن دهن نجس! پیامت نجس است
در آینه بنگرو به آئین ات نیز
ای آینه دار خود، مرام ات نجس است
**
در این وطن آنچه زآدمی یا حیوان
یا سنگ و گیاه و چشمه و کوهستان
شد زاده بود پاک چو انفاس سحر
الا که حکومت پلید شیخان
**

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اسماعیل عزیز گاهی فکر میکردم شاعران واقعی مثل افتاب میمانند که همه جا میتابند و مال همه هستند مال هرکس که مظلوم است امشب این اشعار را که خواندم دیگر شک ندارم که شعر و شاعر واقعی مثل افتاب است هزار درودها بر تو باد و قلمت نور افشان باشدخدا شر این اخوندها را بکند تا ایران ما نفسی در صلح و برادری بکشد.
یک همرزم قدیمی.د

ناشناس گفت...

اسماعیل ای تف به شرف آن بیشرفانی که شاعر این شعرها را میخواستند به اطلاعات و ملا چسب بزنند خاک بر سر بیشعور و خود خواهشان که تا کجا رفتند تنها اگر این چند شعر از تو بماند نشان میدهد که تو چه نظری داری خدا یارت باد
داوود 98