مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۴, یکشنبه

نعلیات. چند رباعی. اسماعیل وفا یغمائی

نعلی است که نعلبند اسلام عزیز
آماده نمود خوشگل و خوب و تمیز
آنگاه به فرق مومن و مومنه زد
ازقرن نخست تا کنون چابک و تیز
**
نعلی است نه بر پا! که به سرهاست عیان

رخشنده چو تاج شهریاران جهان
هر کس به جهان شاد به چیزی باشد
ما نیز زنعل کله هامان شادان
ادامه نعلیات چند رباعی

هیچ نظری موجود نیست: