دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

دورانِ پساخامنه‌‌ای، چند پيش ‌فرض ‌ و يک فرض کاظم کردوانی

وضعيتِ امروز ايران و موضوع جانشينی رهبر بعدی حکومت کاملاً با وضعيت پس از فوت آقای خمينی متفاوت است. در آن زمان تضادهای درون حکومتی به اين شکل بروز نکرده بود و يک جمع تعيين ‌کننده و تاحدود زيادی منسجم در مرکز اداره-ی کشور نشسته بود و هاشمی رفسنجانی به ‌يک ‌معنا در مقام اول حکومت در اوج قدرت خود بود و در درون «روحانيت» صاحب نفوذ بود و با برخورداری از اقبال گسترده ‌ در جامعه می ‌توانست تاحد زيادی اعمال نفوذ کند. از نيروی تعيين ‌کننده و مدعیِ سياست و مملکت ‌داری چون سپاه خبری نبود. وضعيت جامعه هم کاملاً به ‌گونه ‌ی ديگری بود.  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: