دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه

دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟ اسماعیل وفا یغمایی

یک موسسه آمریکائی که کارش تحقیق است اعلام نموده است که از هر چهار جنبنده دوپا و راست قامت و اندیشه ورزی که در روی کره زمین راه میرود یک نفرش مسلمان است.اصل خبر را میتوانید در اینجا بخوانید.یک چهارم جمعیت جهان مسلمان است'.خوب! خبر خوبی است.تبریک و تسلیت، و جماعت مسلمین جهان، به حول و قوه الهی و نیز به مدد تلاشهای شبانه روزی مسلمین و مسلمات جهان  و هلهله دائمی فرشتگانی که در عرش اعلا ادامه

۱ نظر:

اننقالی از صفحه یاداشتکها گفت...


jahandid گفت...

با درود،
براى نسل ما كه در كوران اين جراحى بزرگ تاريخى قرار گرفته است، وارد چنين كنش و واكنشى شدن بسيار واجب است، حتا از نان شب هم واجبتر. در اين دوران كه هيولاى وحشى خرافات تحت نام و پزچم اسلام شنيع ترين و وحشى ترين چهره مسلمانى خود را عيان كرده است، شايد كه بهترين فرصت باشد كه اين هيولاى قرون و اعصار را به يكباره سرش را از تن جدا كرده و بشريت را از لوث وجودش پاك كرد. ولى ايا اين ميتواند از يك ارزو فراتر برود؟! از هر چهار تن، يك نفر مسلمان است. ان سه تن ديگر چه هستند؟ ايا واقعاً ميشود بشر را به اين نقطه مشترك فهم و شعور رساند؟ خرافات بزرگترين دكان نون و اب است براى بى شرف ترين موجودات. با خرافات مغز مردم خالى ميشود و شكم اين پسترين ها پر! روزگار خودمان را ببينيم، از أفغانستان، پاكستان، بنگالادش، عربستان، عراق، يمن، سوريه و خوب خر مهره همه انها اخونداى ايران با چه وحشيگريى بجان انسانهاى بى گناه افتاده اند زندگى را برايشان با وعده بهشت اون دنيا به سياه ترين جهنم بدل كرده اند. و تمام اين وحوش بدون استثناء ابشخور و اخور و اغولشان فقط و فقط "اسلام" است! و چه فجايعى كه از دست اين وحوش بر نميايد. در وحشيگرى بى نظيرند و اگر با وحشيترين حيوانات هم انها را مقايسه بكنيم، بايد هزاران بار از ان حيوان طلب بخشش و معذرت خواهى بكنيم. اين چيزى ست كه خود شاهد انيم و نيازى به تحقيق و كند و كاو ندارد. يا خود قربانى انيم يا كه قربانى هاى بسيارى را ميبينيم كه چگونه نابود ميشوند.
و حال سؤال بسيار بجايى كه مطرح كردين همين است كه سرچشمه اين همه "خدا پرستى" كجا ست؟ اگر قرار باشد كه اين ١٤-١٥ قرن همگى اشتباه كرده باشند و به اين كشف نائل نيامده باشند كه بله جنگ بر سر دو اسلام است و تمام اين تاريخ مالامال از خون و خرافات تا اين تاريخ داشته دنبال نوع دو اسلام ميگشته و چون نيافتند، ره افسانه زدند!!! واقعاً اين همه تاريخ و دانشمند و محقق در طول و عرض زمان و مكان قادر نبودند كه سرچشمه اصلى را پيدا كنند تا اينكه به قرن ٢١ رسيدند و كاشف به عمل امد؟!!!
۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۵:۵۰