دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبه

ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه.همنیشن بهار


۲ نظر:

پاینده ایران درود بر رضا شاه دوم.سرافراز ملت عزیز ایران گفت...

کشته شدن که چی؟ که این آخوندا بیان برینن به مملکت بخاطر یک مشت آخوند کشته شدن ول کنید بخدا

پاینده ایران درود بر رضا شاه دوم.سرافراز ملت عزیز ایران گفت...

بعد از سی و پنج سال هنوز جرئت ندارید بنویسید انها که کشته شدند اصلا نمی فهمیدند آزادی یعنی چه؟ بازیچه یک مشت آخوند و استعمار شدند وبه مملکت ریدند کی شما روشنفکرهای پر ادعا میخواهید بفهمید