دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ شهریور ۳۰, دوشنبه

هنوز هجوم ادامه دارد برای محمد نوریزاد اسماعیل وفا یغمائی

هنوز

    هجوم
           ادامه دارد
و شتر سواران می تازند
تیغ برکف و هیاها کنان
در زیر بالهای فرشتگان تاریک
از میان قیر
         و جهل
               و ایمان 
                      و صدای موذنان
از ظلمات دوردست
              تا آفتاب خراسان
و از  چنگ افکندن و زاریدن
                        برضریح عطر آآگین
تا چنگ افکندن
 بر پیکرهای عریان دختران کاوه و آرش
و ستارخان و مصدق
                   که خواهران مایند.
ودریغا،
     چندین 
          و چند قرن دیگر
                         باید بگذرد
تا ما در برابر برادر بر دار کشیده
وخواهر ویران شده مان
ببینیم
      و بدانیم
            و بخود آئیم 
                      وسر بر آوریم 
و آفتاب خراسان و ضامن آهو  بداند
در این شب گندناک سفلیسی و دینزده
در سایه های تاریک ضریح
و بر بستر آلوده ی عرقناک
خواهرک 
    خرد و خسته ی ما
                     کم از آهوئی نیست......
_______________________________
28 شهریور 1394
 
دیروزها

هیچ نظری موجود نیست: