مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

این فیلم را حتما ببینید. خروش ملت بر مزار کورش. دیروز. هفت آبان 94ما اریائی هستیم

imageوقتی اشاره میشود تاریخ ایران واقعا در حال تحول است و بیداری و علیرغم اقیانوس خرافات آخوندی - مذهبی در حال طلوع  بایست باور کرد. تاریخ ایران در حال عبور از یک تجربه است . تجربه ای سنگین . ریشه های ایران  زنده اند و بیدارفیلم زیر را در سالروز جهانی کورش ودر اوج ماه محرم بر سر آرامشگاه کورش درپاسارگاد ببینید و خروشی را که فریاد میزند ما آریائی هستیم/ عرب نمی پرستیم بشنوید. تجربه حکومت آخوندی فراتر از آخوندهاست  بسیار فراترحتی اگر نیروی سرکوب ده برابر شود.وهنوز عده ای فراتر از اینکه اسلام یک فرهنگ ناشی از مذهب در میان مردم است و بس، در سودای بستن اسلام به دنباله حکومتی دموکراتیک باشند وحرفهای بی اساس را دائما غرغره کنند. تاریخ ایران و ایران اینده این گنداب را با زمین و آسمانش و بت پلید اعظمش به چهره صاحبانش تف خواهد کرد و این زهر کشنده را از رگان خود بیرون خواهد ریخت تا روشنائی دیگرو تا ستونهای روشن بامدادن فرهنگ راستین ایران و تا طلوع مفهومی نوین از خدا و زدودن الودگی ها.  فیلم را حتما ببینیداینجا کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست: