دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

"قهر"هایی که "آشتی" نداشت. وبسایت صدا

خزایی میتوانست اگر حرفی دارد مانند آدم حرفش را بزند و حرفهای آقای یغمایی را مثلا رد کند. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اما خزایی این کار را نکرد چون به فرموده مینویسد. خزایی، آقای یغمایی را بیشرمانه کرکس و شبدرقلی نامیده و پرت و پلا و بی ربط فراوان گفته است. گفته هایی که ارزش پرداختن به آنها را ندارد. خزایی پس از سر هم کردن مطالب بی مورد و پوشال بالاخره نتیجه گرفته است که آقای یغمایی دوست داشته که مرضیه از مجاهدین و شورا جدا شود. و چون مرضیه این کار را نکرده یعنی از مجاهدین جدا نشده آقای یغمایی دچار "حقد و حسادت و عناد" شده است. ادامــه

هیچ نظری موجود نیست: