دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

مفتى و پيشوا- گزارش يک ديدار ذکریا صنعتی

در روز 28 نوامبر سال 1941 ديدارى ميان حاج محمد امين الحسينى، مفتى اعظم اورشليم، و هيتلر در برلين صورت مى گيرد. نوشتارى که پيش رو داريد، مرورى مختصر بر اين ديدارو حواشى آنست. نيت مطلب پژوهش تاريخى در فرم کلاسيک آن نيست، بلکه تلاش آن تنها بر ارائه نمونه اى قرار دارد، که شايد بتواند در رابطه با تبارشناسى کاست ويژه اى از روحانيون اسلامى کمک کند.   ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: