دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آذر ۱۵, یکشنبه

جهادیسم شورشی ست نسلی و نیهیلیستی .اولیویه روآ، .ترجمه بهروز عارفی ...

   (مقاله ای جالب و خواندنی)اولیویه روآ، استاد انستیتوی دانشگاهی اروپا در فلورانس، ایتالیا؛ پژوهشگر مسائل اسلامیلوموند، 14 نوامبر 2015.جهادیست ها که از خانواده هایشان بریده اند، در حاشیه جماعت مسلمان نیز قرار دارند: گذشته ی آن ها تقریبا هرگز با دیانت و اعمال مذهبی همراه نبوده ....ریشه این فردگرائی بی اختیار را باید در انزوای آن ها نسبت به جماعت های مسلمان دید. .....ادامه

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آیا شبیه همین را در مورد انقلاب ایران نداشتیم؟ آنهائی که اعتقادات محکمی نداشتند ، نه خانواده شان را قبول داشتند و نه هویتی داشتند، بعضی ها به پوچی مد روز حتی رسیده بودند،جلب یکی دو تا کتاب شدند که با جامعه بی طبقه که معلوم نبود چی بود و ولایت فقیه که باز معلوم نبود چی بود،برچسب می خورد و یکدفعه لشگر عظیمی از هویت باختگان و بی اعتقادان زیر دست یکی دو تا کتاب موهوم قرار گرفتند و آلت دست شدند. شاید آنهائی که اعتقادات محکم و ریشه داری داشتند و هویت باخته نبودند، همانهائی بودند ک فحش خوردند چرا به این دسته ها جلب نمیشوند

نخجوانی