دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ دی ۲۱, دوشنبه

* عکس دیده نشده از تخریب قبر «رضا شاه» توسط «خلخالی»

۲ نظر:

آذر گفت...

چرا نوشته اید رضا خان؟ او شاه پرقدرت ایران بود که نه تنها تمامیت ارضی ایران را حفظ کرد بلکه با استفاده از انگلیسی ها خدمات بسیاری به ملت و کشور ایران کرد والا این مرز و بوم قاجار زده ملوک الطوایفی ایران جز در سایه اقتدار رضا شاه کبیر آینده ای نداشت .بیائید نیمه پُر لیوان را ببینید نه سر خالی آن را، ایکاش محمد رضا شاه پهلوی کمی از صلابت و شجاعت پدرش را به ارث برده بود و دم این ملّاها را میچید تا این آخوندها پایشان قلم میشد تا پای در خاک ایران نگذارند و مذهب از سیاست بلکل جدا میشد آنوقت نیم وجبی «رجوی» نداشتیم که برای ارضاء جاه طلبی خودش رشیدترین و باسوادترین و کاردان ترین و توانمندترین و پاکبازترین فرزندان ایران را اینچنین نابود کند.

esmail گفت...

اصلاح شد خانم اذر رضا شاه یک دیکتاتور بود ولی ایران مدرن با او اغاز شد بنظر من در یک قضاوت تاریخی و نه فردی و شخصی او خدمات زیادی انجام داد