ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

انقلاب نمرد؛ زنده است انقلاب!.محمد علی اصفهانی

اينچنين است که مسير انقلاب، با مسير آزادی ـ که خود چيزی نيست به جز تعيّن يافتن ايده (در شکل ابتدايی خود) و تعيّن بخشيدن تدريجی ايده ی تعيّن نيافته (در شکل غير ابتدايی خود) ـ يکی می شود. و ميان تعيّن يافتن، با تعيّن بخشيدن فرق است. به اندازه ی فرق محاط بودن
انقلاب نمرد؛ زنده است انقلاب!

هیچ نظری موجود نیست: