دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

دکتر هاشم بنی‌طُرُفی به میهمانی خاک رفت. همنشین بهار

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بیاد دکتر هاشم بنی طرفی که کتابش گرمی بخش محافل بود

بقول همنشین بهار: هاشم بنی طرفی از زندانیان دو نظام شاه و شیخ و مترجم کتاب وزین « حیات، طبیعت، منشاء و تکامل آن » به مهمانی خاک رفت.
خبر در گذشت بنی طرفی بر عکس ترجمه پر سر وصدا وآوازه ی کتاب مزبور اثر «اپارین» با سکوت مواجه شد، البته انتظار چنان می رفت لا اقل آنهائیکه در تئوری های خود بمقدار زیادی از این اثر سود بردند و خوشه چیدند از مترجم این اثر یادی کنند، بویژه که بنی طرفی 23 سال از عمر خویش را در زندان های دو نظام سپری کرده بود.
در دوران رژیم گذشته کم نبودند کسانی که برای تشخص و بروز روشنفکری و سیاست بازی یه جوری به این کتاب نقب می زدند و خوشه خود را به خرمن آن می آویختند، و در بعضی محافل بیان می کردند این کتاب را باید آموزشی و یا جمعی خواند.
کاش سایه منافع و سلیقه های گروهی و حزبی مانع حرمت داری مبارزان و فرهیخته گان نمی شد.

مختار