دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

دو نوشته. امین موحدی. آرسن نظریان

۱ نظر:

آذر گفت...

آقای آزاد ؛بیا به ما بقول شما پانفارس ها لطفاً کمک کن و ما را از دست این هموطنانت ؛خامنه ای و موسوی اردبیلی وتبریزی و غیره نجات بده اینها ارزانی خودتان ،بذار ما فارسها خودمان بر سرزمینمان حکومت کنیم اون مظفرالدین شاه که اصلاً بلد نبود فارسی حرف بزنه ،ببین ما فارسها چقدر ظالمیم گذاشتیم اینها بر ما حکومت کنند و پولهایمان را بالا بکشند و بخش بزرگی از سرزمینمان را به علت بیعقلی و بی تدبیری و ناتوانی و تصمیم گیری با استغاره آخوندهای شعیه به روسیه بدهند و بعد از آنهم پیشه وری خائن سربلند کرد.حالا هم نوبتی که باشه نوبت خیانت شماست چون هیچ قومی در ایران به اندازه قوم ترک امکانات و رفاه و مواضع ومقامات دولتی و کشوری ندارد، این ما هستیم که از حقمان محروم شده ایم نه شما،وقاحت و پررویی و دریدگی هم مرزی دارد خجالت بکشید.