دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

طاهره: فراسوی فاحشه و قدیسه محمود صباحی

تصویری کهن از طاهره قره العین
 از هنگامی که با زندگی و اندیشه‌های «طاهره‌‌ قره‌العین» آشنا شده‌ام، اغلب به او و به سرنوشت او اندیشیده‌ام؛ همان سرنوشتی که هنوز هم بوی ناخوش‌اش در جامعه‌ ایرانی پیچیده است. با همه‌ این، اگر اندکی پای ذکاوت و تیزشامگی در میان باشد، بوی خوش حضور او را نیز در میان این فرهنگِ زیاده عتیق می‌توان استنشاق کرد: ــــ بوی خوشِ زن را که از فراز همه‌ قضاوت‌های اخلاقی هم‌چون پرنده‌ای آزاد می‌پرد تا آن جا که همه‌‌ شکارچیان اخلاق را به کُشتن خود برمی‌انگیزد.دامه‌ی مطلب...

 

هیچ نظری موجود نیست: