دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۲۳, یکشنبه

در گذرگاه تاریخ ایران.الف. تاریخ باستانی ..پژوهش .اسماعیل وفا یغمائی. نماهنگ مهدی دربهانیدوستان


  سپاس از دوست گرامی مهدی دربهانی و تلاشهایش
دوستان گرامی! با شصت و یکمین قسمت در گذرگاه تاریخ ایران، تاریخ باستانی ایران از دوران مادها تا سقوط سلسله ساسانی به همت و پشتکار و تلاش بی دریغ دوستی عزیز، مهدی دربهانی بطور کامل در اختیار شماست. تحقیق و تدوین این بخش ازتاریخ ایران سالها قبل انجام شده بود و لی بدون کوششهای مهدی دربهانی نمی توانست اینگونه زنده در معرض شنید و دید قرار گیرد.کارساخت و پرداخت وبرکنار کردن نارسائیهائی که از نظر فنی وجودداشت کار ساده ای نبود و نیز در توان من چه از نظر فرصت و چه از نظر دانش فنی نبود. این دوست گرامی ،تنها به تبع علاقه به فرهنگ ایران و میهن و مردم
خویش طی ماهها این مجموعه ویدئوئی  را که شامل هزار و چهارصد دقیقه است ساخت و پرداخت و در دسترس همگان قرار داد.سپاس صمیمانه خود را نثار او میکنم و امیدوارم این کار پر رنج در مسیر شناخت و آزادی هم میهنان مفید افتد و من و او هردوچه باشیم و چه نباشیم پاداش خویش را در رهائی ملت و میهن خویش ازتاریکی ارتجاع و استبداد در یابیم. آزادی و خردمندی ملت ما بهترین پاداش ماست. بخش دوم تاریخ ایران یعنی از پایان دوران ساسانی به بعد بزودی در معرض دید و شنید هموطنان قرار خواهد گرفت و این بار تلاشهای اقای دربهانی با همیاری میهن تی وی واقای بهبهانی در این مسیرمرا برای تدوین و تالیف این بخش از تاریخ ایران یاری خواهند رساند. سپاس   .
اسماعیل وفا یغمائی
پنجم ژوئن دو هزار و هفده

در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه ونهم - پایان دوران ساسانیان

در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه وهفتم - پایان دوران ساسانیان 
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و ششم - پایان دوران ساسانیان 

در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و پنجم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و چهارم - پایان دوران ساسانیان در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و سوم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و دوم - پایان دوران ساسانیان

در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و یکم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه - پایان دوران ساسانیان
 در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت چهل ونهم - پایان  ساسانیان

   درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و هفتم - ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و ششم - ادامه سلسله ساسانیان

در گذرگاه تاریخ ایران قسمت سی و پنجم . ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و چهارم - ادامه سلسله ساسانیان درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و سوم - ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و دوم - آخرین بخش از مانی - ادامه سلسله ساسانیان

  درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و هفتم - ادامه حکومت ساسانیان  
  درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و ششم - سر آغازحکومت ساسانیانتاریخ ایران - درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و پنجم - پایان حکومت اشکانیان
تاریخ ایران - درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست وچهارم
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و سوم - ادامه حکومت اشکانیان
درگذرگاه تاریخ ایران. قسمت بیست و دوم ادامه اشکانیان ///در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و یکم - ادامه حکومت اشکانیان////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیستم - حکومت اشکانیان ///.در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت نوزدهم -ادامه حکومت اشکانیان/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت هجدهم - حکومت اشکانیان -/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت هفدهم - حکومت جانشینان اسکندر حکومت سلوکی ها
///در گذرگاه تاریخ ایرانقسمت شانزدهم. در شناخت واقعی اسکندر مقدونی انکه آریو برزن در مقابل او جنگید و جان داد///در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پانزدهم - در شناخت شخصیت اسکندر مقدونی آنکه آریو برزن در مقابله با او جان باخت در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت چهاردهم - چهارمین قسمت ازحماسه پرشکوه آریو برزن و نبرد او در مقابل اسکندر در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت سیزدهم -سومین قسمت از سرگذشت آریو برزن و نبرد او در مقابله با اسکندر. مقایسه ای میان ماجرای عاشورا و نبرد آریو برزن//////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت دوازدهم - دومین قسمت نبرد قهرمانانه آریو برزن در مقابله با اسکندر//////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت یازدهم- ادامه نبرد قهرمانانه آریوبرزن و سخنی در این باره قهرمان و قدیس راستین کیست؟/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت دهم - پایان دوران هخامنشی . حمله اسکندر و اغاز حماسه آریو برزن(جدید)//*در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت نهم*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت هشتم///*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت هفتم///*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت ششم///**نگاهی به تاریخ ایران - قسمت پنجم///**در گذرگاه تاریخ ایران. پس از کورش. کمبوجیه.بردیا و گئوماتا.داریوش شورش واهیاز داتا. حمله به یونان(قسمت چهارم)///* در گذرگاه تاریخ ایران. ادامه هخامنشیان و نقش کورش.ظهور ادیان و رسولان.بابیلون افسانه ای و فتح آن توسط ایرانیان (قسمت سوم)///*در گذرگاه تاریخ ایران - تاریخ باستانی مادها و هخامنشیان و آئین زرتشت( قسمت دوم)///*در گذرگاه تاریخ ایران مقدمه.تاریخ اسطوره ای و باستانی ایران(قسمت نخست)

۲۵ نظر:

ناشناس گفت...

پرینت بگیرید


رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا عنوان کرد

35 میلیون ایرانی در معرض سرطان


انتخاب خبر: رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران آلودگی هوا را هفتمین عامل خطر برای سلامت انسان دانست و گفت: این در حالی است که در سال‌های گذشته این عامل جزو 10 عامل خطر آفرین برای سلامت انسان محسوب می‌شد.

دکتر ندافی در میزگرد تخصصی چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با اشاره به پیشرفت‌های بشر در زمینه شناسایی عوامل محیطی موثر در بروز بیماری‌ها افزود: شناخت بشر در این زمینه از حد اثرات عوامل محیطی بر روی سلول و ژن و اثرات آن بر روی ارگانیزم‌های بدن فراتر رفته و در این حوزه هیچ ابهامی وجود ندارد.

وی با اشاره به مطالعات جهانی بر روی اثرات آلودگی‌های هوا بر روی سلامت انسان، اظهار داشت: جدیدترین یافته‌های محققان که در قالب بیانیه سازمان ملل منتشر شده حاکی از «سرطان زا بودن آلودگی‌ هوا و ریزگردها» است.

ندافی، با تاکید بر این که در حال حاضر 35 میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطقی با آلودگی هوا و ذرات معلق به عنوان مهمترین منبع آلودگی زندگی می‌کنند، ادامه داد: از این رو هر اقدامی که در زمینه رفع آلودگی هوا صورت گیرد اثرات آن قشر عظیمی از جامعه را در بر خواهد گرفت.

رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا هفتمین عامل خطر برای سلامت انسان اعلام شده که از این رو لازم است وزارت بهداشت به این حوزه ورود جدی داشته باشد.

وی، محاسبه میزان بار بیماری‌ها را بر اساس نرم افزار خاصی در این حوزه دانست و توضیح داد: این نرم افزار بر اساس اطلاعات سایر کشورها تدوین شده است ولی ما برای استفاده از آن می‌توانیم اطلاعات بومی چون آلودگی هوا و مرگ و میر پایه کشور را وارد کنیم.

ندافی با اشاره به برخی از انتقادات در خصوص میزان اعتبار و دقت داده‌های این نرم افزار و تفاوت در آمارهای ارائه شده از طریق این نرم افزار، خاطر نشان کرد: در صورتی که از این نرم افزار به طور صحیح استفاده شود دقت داده‌های آن زیاد است.

رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا با تاکید بر این که آمار مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا با استفاده از آمار بهشت زهرا صحیح نیست، افزود: از آنجایی که عوامل دیگری چون آنفلوآنزا را در کشور داریم از این رو تکیه بر آمار بهشت زهرا برای برآورد میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا صحیح نیست.

ثریا ریگی گفت...

استاد گرامی
واقعا استفاده بردم امیدوارم این برنامه ادامه داشته باشد چون بسیار ضروری ست

بایرام گفت...

درود و استفاده کردم

دوستدار گفت...

با درود به استاد ارجمند جناب آقای وفا یغمائی و خسته نباشید! مثل همیشه آموزنده و پربار ! آموختم و قدردان این تلاش پربار جنابعالی میباشم / پاینده باشید !

ناشناس گفت...

سلام
چقدر خوشحال شدم خیلی زحمت کشیدید خیلی موضوع جالبی را انتخاب کردید امیدوارم ادامه بدهید خیلی ممنون که ما را از اطلاعاتتان محروم نمبکنید

محمد

jahandid گفت...

با درود به شما اقاى يغمايى،
بايد گفت كه يكى از بزرگترين نياز هاى مردم ايران زمين اشنايى با تاريخ خودمان است. تاريخى كه بدست دشمن مردم نوشته نشده باشد. خود شما بهتر ميدانيد كه در سرزمين ما هر نامردمى فقط بر اساس منافع خودش تاريخ مارا تحريف ميكرد و در ذهن عوام ميريختند. همين نمونه ننگ اور اخوندى را ببينيم كه چگونه ميخواهد از ريشه و بنياد اين تاريخ چند هزار ساله را محو گرداند. در طول تاريخ از اين نوع سراشيبى هاى فرهنگى-تاريخى كم نيستند. شايد يكى از مهمترين علل شكست هاى پياپى مردم همين باشد كه تاريخمان هميشه تحريف كرده اند و مارا از خودمان جدا. تاريخ را بايد بعنوان يك علم كه نيازمند به دانشمند دارد ديد. كشورهايى كه گوى سبقت ربوده اند چنين كرده اند با تاريخشان.
و چه خوب ادمى و دانشمندى همچون شما اين كار را بر دوش گرفته، ادمى كه خود ارزش صادقت و دردهاى انرا چشيده و الزامن "مو را از ماست خواهد كشيد."
پيروز باشيد

ناشناس گفت...

آقای یغمایی در قسمت دوم به صورت تلویحی گفتید ماد به این دلیل سقوط کرد که به اشرافی گری روی آورد راستش من خیلی مطمئن نیستم به نظرم این دلیل که شما گفتید یک مقدار حالت ایدئولوزیک داشت
به نظر من دلیل فروپاشی مادها اتفاقا موفقیت حکومت ماد بود یعنی قسمت هایی از ایران را به درجه ایی از پیشرفت رسانده بود که ایران باید متحد می شد و شکل جدیدی پیدا می کرد و وارد مرحله ی جدیدی می شد که این کار به وسیله ی کوروش انجام شد

منیژه حبشی گفت...

آقای یغمائی گرامی، بسیار کار درخشانیست. خسته نباشید و امید که ادامه بدهید.

ثریا ریگی گفت...

بسیار بسیار عالی واقعا خیلی ساده و زیبا و قابل استفاده من و دو پسرم هر سه با هم این برنامه ها را میشنویم و واقعا استفاده میکنیم برای شما و آقای دربهانی موفقیت برای ادامه این برنامه ها را آرزو میکنم

خدیجه اجیده گفت...

در باره تاریخ ایران کسانی میتوانند درست حرف بزنند که برای آزادی ایران مبارزه میکنند کسانی که گوشه غربت نشسته اند فلسفه مفت میبافند چه دردی از ایران دوا میکنند واقعا اینطور نیست

ناشناس گفت...

خديجه خانم جناب عالى ورهبر فراريتان كدام قدم مثبت را بر داشته ايد ؟ دهانتان را ببنديد وحرف مفت نزنيد با تشكر جمعيت غربت نشسته وبى عمل

جواد گفت...

خدیجه خانم آجیده
درباره تاریخ ایران اگر حرفی برای گفتن دارید بزنید چون ظاهرا شما مسلسل بدست در خیابانهای تهران میچرخید.
به هر حال گیرم که شما دارید مبارزه میکنید خوب بنویسید در باره تاریخ ایران بنویسید. مگر کسی جلویتان را گرفته.
والله حرفت درسته معمولا هر مبارزه طولانی در طول تاریخ دستاوردهای فرهنگی، ادبی، فلسفی و روشنفکری خودش را دارد. چرا که از خلال مبارزه ای عمیق است که اینها شکوفا میشود. پس از نبودن اینهمه در یک جنبش و جریان مدعی مبارزه هم میتوان به میزان گسست و پرت افتادگیش از جامعه نیز پی برد.
خانم آجیده اوضاع اینقدر خرابه که هر کلمه ای که میگی اگر در مبنای تئوریک درست باشه فورا بر علیه سازمانت محصول میده. چرا؟ چون همه چیز بعد از اینهمه سال مکشوفه
در مبارزات عمیقتان موفق باشید

ناشناس گفت...

دوستان بهتر است در مورد نظر خانم خدیجه و افرادی که مثل ایشان فکر می کنند از الفاظ بد استفاده نکنیم .بالاخره نظر ایشان این هست. کاش ما این جا بتوانیم ضمن استفاده از کلمات احترام آمیز نظر ایشان را شدیدا نقد کنیم. می دانم که سخته ولی باید تمرین کنیم.

ناشناس گفت...

غربتى بى عمل
خديجه خانم يا خديجه اقا يك آندرز بهت ميدم . تو كه وقت ندارى واز صبح تا شام دارى براى نجات ما ملت بدبخت داخل وبيرون تلاش ميكنى ، دست از خواندن نوشته هاى يغمايى بردار وبه مبارزت برس . تندرست وموفق باشى ًدر مبارزه ات و بجنبيد وأين ماه تابان جان جانان رو ببريد به ايران البته به همراه اون اقا موشه !!!!!! غربتيان بى عمل

آذر گفت...

با سپاس آقای یغمائی ، نسل جوان ایرانی نیاز مبرم به شناخت تاریخ ، تمدن و فرهنگش دارد و این خود یک نوع مبارزه با ارتجاع غالب و مغلوب و راهی برای آگاهی تا رسیدن به دموکراسی است و متاسفانه باید به جناب خدیجه جان بگویم مگر شما تاریخ ایران را که آقای محمد قرائی برای تدریس در مدرسه مجاهدین نوشته شده است را نخوانده اید؟ اواز تمام پادشاهان ایرانزمین از کوروش کبیر تا محمد رضا شاه پهلوی بعنوان فئودال نام برده و چنین نوشته :فئودال کوروش و ... فئودال محمدرضا پهلوی ، و برای هرکدام یک نصفه صفحه چیزکی نوشته است . اینها چه خوب چه بد پادشاهان ایران بودند و ایران یک سرزمین پهناور با اقوام مختلف ،مگر این کشور یک ده بود که فئودال بر آن حکومت کند ؟ آیا این تحریف تاریخ نیست؟
بگذریم نمیدانم آقای یغمائی آیا در عراق که بودید هیچگاه موزه بابل را دیده اید چون این موزه به ندرت باز بود در قصر انسان عظمت ایرانی را میبیند ولی درون موزه فرهنگ بالا و بسیار لوکسی وجود دارد که بسیار جلوتر از فرهنگ امروز اروپائیان است همچنین جسد مومیایی شده یک شاهزاده خانم سی ساله آیرانی با هیکلی بسیار زیبا و موهای سیاه افشان ...در هر نقطه توضیحات مربوطه همراه نام و موارد استفاده اشیاء نگاشته شده است و مشخصاً در این موزه در مورد فرهنگ ایران و ایرانیان در آن دوران با کتیبه های نوشته شده آنزمان موجود آست.

ناشناس گفت...

راستیکه باعث ننگ و خجالت است که یک مشت آخوند کثافت بر مملکتی با چنین تمدن بزرگی حکومت کنند لعنت به هرچه ملا و دین ومذهبی که اینطور یک ملت بزرگی رو به بدبختی دچار کرده
فریده

احمد رضا.ص گفت...

درود و بامید این که که ایرانی برخیزد و ریش این اخوندها را بتراشد و به مستراح بریزد و ان روز میرسد خدا کند که آن روز را همه ببینیم روز ازادی ایران روز رساخیز روح کورش و سربازانش در همه ایرانی ها درود

ناشناس گفت...

سلام
متاسفانه مدتی است سایت خوب دریچه، دیر به دیر آپ‌دیت می‌شود. پژواک هم صورت بهتری ندارد. ابراهیم

دوستدار ایران گفت...

درود بر شما و کار ارزشمندتان
مطلبی در باره کورش خوانده بودم که دریغم امد در اینجا نیاورم چون تفاوت او را با بقیه نشان میدهد
دوستدار ایران
________________
چرا کوروش هخامنشی، بزرگ و ماندگار است؟

کوروش هخامنشی، بزرگ مردی است که با گذشت قرنها از یادها نرفته و همواره از او در تمام دنیا به نیکی یاد می شود. و حال باید دید دلیل آن چیست؟

پاسخ این پرسش هنگامی دریافت می‌شود که فرمان کوروش بزرگ را با نبشته‌های دیگر فرمانروایان همزمان خود و حکمرانان اِمروزی به سنجش بگذاریم و بین آنها داوری کنیم.

آشور نصیرپال، پادشاه آشور (۸۸۴ پ‌م.) در کتیبه خود نوشته است:

به فرمان آشور و ایشتار، خدایان بزرگ و حامیان من … ششصد نفر از لشکر دشمن را بدون ملاحظه سر بریدم و سه هزار نفر از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم … حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم … بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم، هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم.

در‌کتیبه سِـناخِـریب، پادشاه آشور (۶۸۹ پ‌م.) چنین نوشته شده است:

وقتی که شهر بابِـل را تصرف کردم، تمام مردم شهر را به اسارت بردم. خانه‌هایشان را چنان ویران کردم که بصورت تلی از خاک درآمد. همه شهر را چنان آتـش زدم کـه روزهای بسـیار دود آن به آسـمان می‌رفـت. نهـر فـرات را به روی شهر جاری کردم تا آب حتی ویرانه‌ها را نیز با خود ببرد.

در کتیبه آشور بانی پال (۶۴۵ پ‌م.) پس از تصرف شهر شوش آمده است:

من شوش، شهر بزرگ مقدس … را به خواست آشور و ایشتار فتح کردم … من زیگورات شوش را که با آجرهایی از سنگ لاجورد لعاب شده بود، شکستم … معابد عیلام را با خاک یکسان کردم و خـدایـان و الـهه‌هـایشان را به باد یغما دادم. سپاهیان من وارد بیشه‌های مقدسش شدند که هیچ بیگانه‌ای از کنارش نگذشته بود، آنرا دیدند و به آتش کشیدند. من در فاصله یک ماه و بیست و پنج روز راه، سـرزمـین شـوش را تبدیل به یک ویرانه و صحرای لم یزرع کردم … ندای انسانی و … فریادهای شـادی … به دست من از آنجا رخت بربست، خاک آنجا را به تـوبـره کشیدم و به ماران و عـقرب‌ها اجازه دادم آنجا را اشغال کنند.

در کتیبه نَـبوکَـد نَـصَر دوم، پادشـاه بـابل (۵۶۵ پ‌م.) آمـده است:

فرمان دادم که صد هزار چشم در آورند و صد هزار ساق پا را بشکنند. هزاران دختر و پسر جوان را در آتش سوزاندم و خـانـه‌ها را چنان ویران کردم که دیگر بانگ زنده‌ای از آنجا برنخیزد.

این رویدادهای غیر انسانی تنها به آن روزگاران تعلق ندارد. امروزه نیز مردمان جهان با چنین ستم‌ها و خشونت‌هایی روبرو هستند و همچنان ظالم بر مظلوم ظلم می کند...

اما علیرغم رفتارهای ناپسند پادشاهان آشور و بابل و حکمرانان امروز جهان، کوروش بزرگ هخامنشی پس از ورود به شهر بابل و با دارا بودن هرگونه قدرت‌عملی نه تنها پادشاه مغلوب را مصلوب نکرد؛ بلکه او را به حاکمیت ناحیه‌ای منصوب، و با مردم شهر نیز چنین رفتار نمود:

آنگاه که بدون جنگ و خونریزی وارد بابل شدم، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند … مَردوک (خدای بابلی) دل‌های پاک مردم بابل را متوجه من کرد؛ زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد. من برای صلح کوشیدم. برده‌داری را برانداختم. به بد‌بختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم. اهالی این محل‌ها را گرد آوردم و خانه‌های آنان را که خراب کرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم بخشیدم...

بایرام گفت...

جدا باعث تشکر زیاد است هم از اقای یغمائی که این مباحث ارزشمند تاریخ را روشن میکند و هم آز اقای دربهانی که اینها را بصورت فیلم میکند امیدوارم تاریخ ایران را بطور واقعی همه بدانند تا بدانند این آخوندها چطور از بیناد دشمن تاریخ ملت ایرانند درود بر شما و لعنت بر هرچه آخوند است

ناشناس گفت...

جناب یغمایی گرامی با میلیون درود !

سالی پر از سلامتی , شادی , انرژی و روشنگری برایتان آرزو میکنم !
زحمات و کارهای تحقیق و روشنگریتان عالی و خواندنی است !
و همیشه یکی از خوا نندگان مجانی زحمات و کارهای شما هستم !

ارادتمند حمید آریا

kamkar گفت...

This video contains content from Warner Bros. Entertainment, who has blocked it in your country on copyright grounds.
جناب یغمایی گرامی با میلیون درود.

I cant open the10th version of History lesson that you generously providing to us.
A massage comes up that I copied and sending to you. Is it correct

آذر گفت...

آقای یغمائی لطفاً در یوتیوب مستند فارسی ـ امپراطوری هخامنشیان «کوروش و داریوش» را ببینید و اگر صلاح میدانید در دریچه بگذارید
https://www.youtube.com/watch?v=zyjE0GYlSlQ

ناشناس گفت...

درود بر شما آقای یغمایی
متاسفانه سایت خوب شما دیر به دیر به روز میشود. توفقع نیست چون بهرحال شما کارهای دیگری هم دارید اما شاید به کمک یکی از دوستان بتوانید فشار کار را روی خودتان کم کنید و وی بخشی از کار سایت را بعهده بگیرد.
لطفاً روی این موضوع فکر کنید تا دریچه سریع آپ دیت بشود. با احترام نصرت

آذر گفت...

امروز قلبم خیلی گرفت و سنگین شد چرا که با یک خانم از ارمنستان صحبت میکردم ،او حدوداً باید ۵۰ سالی داشته باشد فکر میکردم در مورد تاریخ ارمنستان و جدایی آن از ایران اطلاع دارد پرسیدم کجایی هستی؟گفت روس و پس فردا میروم برای تعطیلات ارمنستان آنجا خانه دارم،گفتم یعنی شما ازا رمنستان هستی یا روسیه گفت ارمنستان ولی همان روسیه است که حالا خودمان هستیم ولی در اصل روس هستیم ،به او گفتم شما در اصل ایرانی هستید و نه روس و داستان چگونگی جدایی ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و...را طبق قرارداد ترکمنچای برایش گفتم برآشفت و گفت ما همه با هم فرق میکنیم و محال است ایرانی بوده باشیم و آذربایجان هم اصالتاً ترکیه هستند وبحث ما ادامه پیدا کرد طوریکه با پرخاش به من گفت یعنی تو اینهمه میدانی؟گفتم سری به اینترنت بزن این تاریخ سرزمین توست هنوز هم نیم دیگر آذربایجان در ایران است ،گفت اصلاً برایم جالب نیست شاید در پیدایش آدم و حوا ایرانی بودیم.
این داستان و برخورد را در ۲ـ۱ سال اخیر با افرادی از گرجستان و آذربایجان و...هم داشته ام البته چون آنها جوان بودند توصیه کردم تاریخ واقعیشان را که روسیه به آنها منتقل نکرده و تحریف کرده بخوانند و به خودم گفتم مملکت ما را روسیه داغون کرده و هنوز هم دست از سرمان برنمیدارد ملت فقط شعار مرگ برآمریکا سرمیدهند.
البته واضح است که آنها خودشان را روس بنامند چون یک قدرت است ولی با این رژیم ایرانی بودن را باعث سرافکندگیشان میدانند و کتمان میکنند.