22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

یغما یغمائی تن به خاک و جان به، جان جهان سپرد

يغما من و بخت و شادی و غم با هم
كرديم سفر به ملك هستی ز عدم
از هم سفران به نيمه ره بخت بخفت
شادی‎ ره‎ خود‎ گرفت ‎من ماندم ‎و غم
 

مراسم خاکسپاری یغما یغمائی درروز یکشنبه بیست و هفت تیر ماه هزار سیصد و نود و پنج درآرامشگاه یزد و با حضور دوستداران و آشنایان و اقوام به مادر خاک بازگشت. جامه ی جان یغما بخاطر خدمات فرهنگی او در قطعه مفاخر فرهنگی یزد به خاک سپرده شد.یغما که تمام عمر را با محبت بسیار و به سنت دیر پای خانوادگی به آموزش کودکان و نوجوانان سرزمین خود گذراند بسیار میخواند، فراوان میسرود و مینوشت ولی منتشر نمیکرد و آثارش تنها گرمی بخش محفل دوستان و اهل ادب بود از او بیش از بیست دفتر و مجموعه شعر و یاداشتهای ادبی برجا مانده است که امید است به همت یاران و بازماندگان منتشر شود و از زوال مصون ماند. یادش گرامی و سیمای شاد و مهربانش فراموش مباد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مردی ارجمند و فرهیخته از خاندان ادب و فرهنگ که بزرگانی چون استاد حبیب یغمائی و دهها ادیب دیگر چون اقبال یغمائی مرتضا آل داوود استاد حکمت یغمائی استاد طغری یغمائی ابوالحسن یغما هنر یغمائی پرویز یغمائی و بسا دیگر را به جامعه ادبی و فرهنگی ایران ارمغان داد از میان ما رفت یغما زود رفت و همه را در غم فرو برد تسلیت به خانواده بزرگ یغمائی و روان یغما شاد باد
رامتین مرشد اول
امریکا