ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۵, جمعه

میفروشم همه ایران را. نسیم شمال

بیش از صد سال قبل مقتدای ولی فقیه کنونی  با زد و بندهای نهانش نسیم شمال شاعر مردمی را به اعتراض واداشت و شعر حراج ایران سروده شد.قرار دادن پایگاههای ایران  در اختیار جنگنده های روسی این شعر را خواندنی کرده با این تفاوت که تالی شیخ فضل الله بر منبر قدرت سرنوشت هشتاد میلیون ایرانی را به بازی گرفته است

نسيم شمال - برای شیخ فضل الله نوری 


حاجی، بازار رواج است رواج
کو خریدار؟ حراج است حراج
می فروشم همه ایران را
عرض و ناموس مسلمانان را
رشت و قزوین و قم و کاشان را
بخرید این وطن ارزان را
یزد و خوانسار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

دشمن فرقه احرار منم
قاتل زمره ابرار منم
شیخ فضل الله سمسار منم
دین فروشنده به بازار منم
مال مردار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

با همه خلق عداوت دارم
دشمنی با همه ملت دارم
از خود شاه وکالت دارم
به حراج از همه دعوت دارم
وقت افطار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

شهر نو اردوی ملی زده رج
متفرق شده قزاق کرج
گر که دیوانه شوم نیست حرج
جز حراجم نبود راه فرج
رخت زرتار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

طبل و شیپور و علم را کی می خواد؟
شیر و خورشید رقم را کی می خواد؟
تخت جمشید عجم را کی می خواد؟
تاج کی مسند جم را کی می خواد؟
اسب و افسار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

می دهم تخت کیان را به گرو
می زنم مسند جم را به الو
می کشم قاب خورش را به جلو
می خورم قرمه پلو قیمه چلو
رشته خشکار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

آن شنیدم که حجج در عتبات
زده چادر به لب شط فرات
شده عازم به عجم با صلوات
جز حراجم نبود راه نجات
دین به ناچار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

گر زاسلام بشد قطع اثر
ور به پا گشت به گیلان محشر
ور به تبریز ارس کرد مقر
هرچه شد، شد به جهنم به سقر
فوج افشار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

جدمرحوم شه از مهر و وداد
هفده شهر به قفقازیه داد
آن چه از مال پدر مانده زیاد
می فروشد همه را باداباد
همه یکبار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

می کشد صیحه سروش از طرفی
بختیاری به خروش از طرفی
ملت رشت به جوش از طرفی
شیخ را عزم فروش از طرفی
فرش دربار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

در همه مکر و فن استادم من
مفتی بصره و بغدادم من
قاضی سلطنت آبادم من
آی عجب در تله افتادم من
گرگ و کفتار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

هیچ نظری موجود نیست: