مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

تمامیت ارضی اسماعیل وفا یغمائی

« خوش آمدیــد »می خواهند لای گیره بگذارند افقهایمان را
که می خواهند پرس کنند جغرافیایمان را
که له کنند تاریخمان
که می خواهند بکارند
دیوار برلن را میان تهران و تبریز
تا آل احمد برای دیدن ساعدی و صمد ویزا بگیرد!!
و ستار خان برای ملاقات مصدق!!
و بسازند
.....
ادامه

۱ نظر:

ناشناس گفت...

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2018/07/01/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html
مجاهدین به روغن سوزی افتادن. حالا دبگه حاضرن مثل جمهوری اسلامی و شاهان قاجار همه چیز را حراج کنن. بی شرمی هم حدی داره. در آخر هم از جمهوری میگوید اما دموکراتیک اسلامی و عقب مانده اش را مخفی میکند مثل موهای نازنین و رعایت البته حجاب اسلام ارتجاعی و خمینی و خامنه ای پسندانه.