دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۳۰, شنبه

از دوزخم مهراسان اسماعیل وفا یغمائی

از دوزخم مهراسان
که جهان سراسر خدا ودر خدا دوزخ خموش،
در تو میسوزیم ای دوزخ!
و در تو سوخته ایم
به روزها و هفته ها و ماهها و سالها
از شبابهای سبز تا شیب غریب غربت بی انتها
که جنازه زندگی خود را گام به گام تشییع میکنیم درراههای مدور
و مقصدهای مبهم
تا کی مراسم تدفین ما دررسد....
...................ادامه شعر

هیچ نظری موجود نیست: