مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

مستند هشت قسمتی «بختیار»بمناسبت سالگرد جانباختن شاپور بختیار

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مشکل اقای بختیار این بود که دانش و تجربیات سیاسی ایشون خیلی جلوتر از مردم بود و لذا بین دو تیغه جهل مردم خمینی زده و فرمانده هان هایزر زده ارتش گیر کرده بود . او یک لیبرال - دموکرات بود که میتوانست بذرهایی را بکارد . اما لمپنیزم بر شعارها حاکم بود. ( بختیار منقلتو نگهدار!) هیچ ملتی تا کنون بابت پیروی از رهبران فاسد و خدعه باز و حقه باز اینچنین هزینه نپرداخته است .
خاکزاد