دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

شاعران بزرگ ایران رویاروی مذهب ارتجاعی.در ستایش شراب. منوچهری دامغانی.قرن پنجم هجری

ای باده خدایت به من ارزانی دارد
کز تست همه راحت روح و بدن من
یا در خم من بادی یا در قدح من
یا در کف من بادی، یا در دهن من
آزاده رفیقان منا من چو بمیرم
از سرخترین باده بشویید تن من
  ای باده! فدای تو همه جان و تن من
کز بیخ بکندی ز دل من حزن من
خوبست مرا کار به هر جا که تو باشی
بیداری من با تو خوشست و وسن من
با تست همه انس دل و کام حیاتم
با تست همه عیش تن و زیستن من
هر جایگهی کآنجا آمد شدن تست
آنجا همه گه باشد آمد شدن من
وانجا که تو بودستی ایام گذشته
آنجاست همه ربع و طلول و دمن من
ای باده خدایت به من ارزانی دارد
کز تست همه راحت روح و بدن من
یا در خم من بادی یا در قدح من
یا در کف من بادی، یا در دهن من
بوی خوش تو باد همه ساله بخورم
رنگ رخ تو بادا بر پیرهن من
آزاده رفیقان منا من چو بمیرم
از سرخترین باده بشویید تن من
از دانهٔ انگور بسازید حنوطم
وز برگ رز سبز ردا و کفن من
در سایهٔ رز اندر، گوری بکنیدم
تا نیکترین جایی باشد وطن من
گر روز قیامت برد ایزد به بهشتم
جوی می پر خواهم از ذوالمنن من

۲ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه ما به هر نویسنده و شاعری که مطالب و اشعارش با مذهب خوانایی نداشت یک مارک ایبرال و بی خاصیت به او میجسباندیم ! ودرهمان واحد با ریزنویس های خود غرق در عالم هپروت بودیم و ارتجاع درحال رشد وما گرفتار مرزبندی با لیبرالیزم !
تاریخ تکرار شده و اینبار بصورت فکاهی .
علیه " شیخ و شاه " !!! شعار استراتژیک !
هرکی این شعارو طرح کرده به اندازه خر ( البته دورازجان خر) هم درکی از تضادهای اجتماعی نداشته و نداره و غیر مستقیم درخدمت " شیخ" هست و با اونایی که به سمت رژیم رفتند در عمل و محتوا هیچ فرقی ندارن و اسیر و گرفتار مرزبندی های فرمالیستی هستند . تاریخ نشان خواهد داد که این شعار چه بلایی به نفع شیخ بر سر جنبش خواهداورد .
جنبش ما زیر رگبار نادانی هاست متاسفانه و ارتجاع تنها استفاده کننده از این نادانی ها و جنبش آش و لاش و زخمی و خونی و نالان پیوسته درحال دادن تاوان نادانی ها . شدیدا متاسفم .
اگر به سهم خود نکوشیم خیانت کرده ایم .

مجاهد سابق

ناشناس گفت...

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
حافظ
میکده ، خم ، شراب و ...
فک نکنم مراد حافظ الهی باشه !
قابل توجه حافظ شناسان اسلامی که زور بیخودی نزنن .
خاکزاد