مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

حق آزادی و هی‌بی‌اس کورپُس Habeas Corpus


از آنجا که آشنایی با Habeas Corpus (هی‌بی‌اس کورپُس) به زدودن گرد و غبار از تاریخ معاصر کمک می‌کند، و در وب فارسی هم آنچنان که باید به آن پرداخته نشده‌است، توضیحاتی در مورد آن خواهم داد. من بیشتر به جنبه های تاریخی موضوع می‌پردازم. بررسی ابعاد حقوقی آن فقط در صلاحیت حقوقدانان است. آشنایی با هی‌بی‌اس کورپُس برای همه ما بویژه زندانیان سیاسی و کسانیکه آزادی برایشان آرمان است، ضرورت دارد.

هیچ نظری موجود نیست: