22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

قتل هاي زنجيره اي

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در سطح رهبری انقدر سکت و حسادت طلبانه برخورد میکردیم که حاضر نبودیم نامی از کشته شدگان قتلهای زنجیره ای ببریم مبادا که رهبران بی جنم ما کمرنگ شوند . مبادا که مردم متوجه بشوند در داخل قهرمانانی وجود دارند ! یکی از دلایل جدایی من همین برخوردهای سکت و حسادت طلبانه رهبری نسبت به مبارزان و روشنگران در داخل بود .
متاسفانه هنوز هم همین خط وجود دارد
مجاهد سابق