مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

ترامپ رییس جمهور شد! *

۲ نظر:

منیژه حبشی گفت...

احمدی نژاد آمریکا انتخاب شد! البته با هزاران هزار برابر قدرت و امکانات!

ایرانی نه طرفدار ترامپ گفت...

دوست دارم الان برن آخوندها اسیر بگیرن از آمریکاییها
دوست دارم الان قایقهای تندرو برن تو خلیج فارس بچه بازی در آرن.
هاهاهاهاهاها