ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

ما و کورش. بهزاد کریمی

  به قدمت طول عمر همین حکومت شاهد آنیم که ایرانیان از هر مولفه‌ ملی – قومی متشکله ایران زمین کوشیده‌اند و می کوشند تا با نام گذاری‌های بر گرفته از تاریخ و ادبیات سرزمینی‌شان بر روی نوزادان خویش، از خود چهره مقاومت ملی نشان دهند. این مقابله‌های گاه خاموش و گاه آتشین ملی و مدنی، اکنون به گرامیداشت روزهای باستانی ایرانی فراروئیده‌ که تا قبل از جمهوری اسلامی، کمتر کسی آنها را می شناخته است! همانگونه که نوشیدن و تحسین امروزین می از خوردن و وصف پیشین آن سبقت گرفته است! این نهضت خود هویتی در برابر حقنه‌های اسلامی، حال به جایی رسیده که ملت آشکارا عظمت "پدر کوروش" را وسیله تحقیر امام و ولی فقیه کرده است.ما و کوروش

هیچ نظری موجود نیست: