دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

ما و کورش. بهزاد کریمی

  به قدمت طول عمر همین حکومت شاهد آنیم که ایرانیان از هر مولفه‌ ملی – قومی متشکله ایران زمین کوشیده‌اند و می کوشند تا با نام گذاری‌های بر گرفته از تاریخ و ادبیات سرزمینی‌شان بر روی نوزادان خویش، از خود چهره مقاومت ملی نشان دهند. این مقابله‌های گاه خاموش و گاه آتشین ملی و مدنی، اکنون به گرامیداشت روزهای باستانی ایرانی فراروئیده‌ که تا قبل از جمهوری اسلامی، کمتر کسی آنها را می شناخته است! همانگونه که نوشیدن و تحسین امروزین می از خوردن و وصف پیشین آن سبقت گرفته است! این نهضت خود هویتی در برابر حقنه‌های اسلامی، حال به جایی رسیده که ملت آشکارا عظمت "پدر کوروش" را وسیله تحقیر امام و ولی فقیه کرده است.ما و کوروش

هیچ نظری موجود نیست: