ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

همايش پاسارگاد در هفت کلمه (مختصر و مفيد)محمد علی اصفهانی


Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
وجود شعار های عکس العملی، در غياب يک رهبری منسجم و مقتدر و مقبول همگان، در هر جنبشی و هر حرکت اعتراضی خرد و کلانی، کاملاً طبيعی است.آنچه مهم تر است، وجود اين شعار های عکس العملی نيست؛ وجود عواملی است که اين شعار های عکس العملی، محصول آن هاست.و تلاش در جهت از ميان بردن آن عوامل.همراه با گسترش آگاهی، و تعميق خرد جمعی. ادامه

هیچ نظری موجود نیست: