دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۲۹, چهارشنبه

شب یلدا فرخنده باد یلدا پنجشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 

۱ نظر:

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

💚 زن
🤍 زندگی
❤️ آزادی

پاپ فرانسوا رسما پذیرفت که ۲۵ دسامبر روز زایش مسیح نیست، زاد روز (نمادین) میترا ست.

در آن دورانی که در اروپا انسانها را زنده زنده در آتش میسوزاندند چون گفته بودند که زمین صاف نیست، ابوریحان بیرونی با شیوه ی ابداعی اش (زاویه ی اتساع افق) دور زمین را چنان دقیق اندازه گیری کرد که با میزان واقعی تفاوت بسیار کمی دارد.

ما در اسطوره هایمان داریم ...

**** دویست و هفتاد و پنج روز پس از آغاز سال (اول فروردین) میترا (مهر) از مادری باکره زاده شد، با گویی در یک دست (جهان شمولی) و سروی در دست دیگر (زایش و سرسبزی) ****

۳۱+۳۱+۳۱+۳۱+۳۱+۳۱+۳۰+۳۰+۳۰ = ۲۷۶ ... منهای یک ۲۷۵ : شب یلدا با نمادهای سرخ و میوه های سرخ

فارغ از حماس و داعش و جاعش و لشگریان وحوش شان، شب یلدا را با اکثریت جهان متمدن، همراه با مسیحیان جشن بگیریم بیاد خدایی که خونریز نیست : خدا محبت (مهر) است. با مهری به تمامی جهانیان. با سرو سبز میترا (پرستاری از طبیعت). با پیری با ردایی سرخ (چون بابا نوئل) که سیزدهمین و بالاترین مقام در نزد مهرپرستان بوده (۱۳ : چون شمار مسیح و دوازده حواریونش). پیری که به او .. مهر/بان .. می گفتند. پیری که تا به امروز به او سوگند می خوردند و میخورند : .. (والله) به پیر (به پیغمبر) قسم ..
همان پیر مغانِ .. حافظ

باشد که از این نکبت اسلام بدرآییم و دیگر بار یکایک ... مهربان ... شویم

...... بــــیــــا د مــــــــهــــــــر، (نماد) خــــدایــــی کــــه شــــا د ی بــــه ا ر مــــغــــا ن مــــی آ و ر د ......

یلدا و نوئل تان فرخنده