ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

گاتاها، «مانترا»ی تأمل‌برانگیزیکی از کهن‌ترین آثار مکتوب نیاکان ما، گاتاها(گات‌ها) است، هفده سروده‌‌ منسوب به زرتشت که در برگیرنده پیام و آموزش‌های اوست و برخلاف دیگر ضمیمه‌های اوستا با خرافه آلوده نشده‌است. سروده‌های گاتاها، «مانترا» توصیف شده یعنی قابل تأمل و اندیشه‌برانگیز است.از اوستا تنها چیزی که به زرتشت و دین زرتشتی تعلق دارد همان گاتاها است.http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=446

هیچ نظری موجود نیست: