مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۵, شنبه

مرگ رفسنجانی هفت...7

* سخنان جنجالی هاشمی پیش از فوت که سرش را به باد داد
*از مرگ رفسنجانی تا تاریخ بیداری ایرانیان و نقش فرهیختگان جامعه در این بیداری با ناصر شاهین پر
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی 

 * پیامد های مرگ رفسنجانی، گفتگوی سیما بهاری با حمید تقوایی 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»! حسن جداری
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه» بهروز ستوده
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب! محمد شوری
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری فیروز نجومی
*کسب و کارش مرگ بود مهدی اصلانی
*شواهد قتل احتمالی هاشمی رفسنجانی را بهتر بشناسیم 

* مرگ هاشمی رفسنجانی و تاثیرات ان بر روند وقایع سیاسی ایران  
*آیا مرگ رفسنجانی آغاز یک کودتا در ایران است؟ #رفسنجانی
*عزداری بی بی سی و چهره های مطرح برای مرگ هاشمی رفسنجانی و سکوت معنادار شورای ملی _
*صفحه دو آخر هفته: نگاهی به کارنامه هاشمی رفسنجانی
بهرام مشيري « درگذشت رفسنجاني ـ 9 ژانويه »؛*_____________________________________
*مرگ هاشمی رفسنجانی شماره یک
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره دو
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره سه
مرگ هاشمی فسنجانی شماره چهار
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره پنج
مرگ رفسنجانی شماره شش


۱ نظر:

محمود گفت...

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-83778.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-83863.html