دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۵, شنبه

مرگ رفسنجانی هفت...7

* سخنان جنجالی هاشمی پیش از فوت که سرش را به باد داد
*از مرگ رفسنجانی تا تاریخ بیداری ایرانیان و نقش فرهیختگان جامعه در این بیداری با ناصر شاهین پر
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی 

 * پیامد های مرگ رفسنجانی، گفتگوی سیما بهاری با حمید تقوایی 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»! حسن جداری
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه» بهروز ستوده
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب! محمد شوری
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری فیروز نجومی
*کسب و کارش مرگ بود مهدی اصلانی
*شواهد قتل احتمالی هاشمی رفسنجانی را بهتر بشناسیم 

* مرگ هاشمی رفسنجانی و تاثیرات ان بر روند وقایع سیاسی ایران  
*آیا مرگ رفسنجانی آغاز یک کودتا در ایران است؟ #رفسنجانی
*عزداری بی بی سی و چهره های مطرح برای مرگ هاشمی رفسنجانی و سکوت معنادار شورای ملی _
*صفحه دو آخر هفته: نگاهی به کارنامه هاشمی رفسنجانی
بهرام مشيري « درگذشت رفسنجاني ـ 9 ژانويه »؛*_____________________________________
*مرگ هاشمی رفسنجانی شماره یک
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره دو
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره سه
مرگ هاشمی فسنجانی شماره چهار
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره پنج
مرگ رفسنجانی شماره شش


۱ نظر:

محمود گفت...

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-83778.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-83863.html