مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۳, یکشنبه

شش رباعی. اسماعیل وفا یغمائی


اینان که زخون ملت ما مستند
بنگر! همگی شکل خداشان هستند
یکسر شده ذوب در خداشان زین رو
از آدمی و ز ادمیت رستند
***
اینان به بهشت اگر که ماوا دارند!

درنزد خدا! گر این کسان جا دارند
لعنت به هر آنکسان که ما را باهُل
وارد به چنین جهنمی وا دارند
***
نقاش جهان چو نقش اینان بکشید
بر تخته نقاشی خود قدری رید
آنگاه بجای رنگ در غایط زد
نوک قلم وشد رخ آخوند پدید
***
ای وای به ما که مادر ما ایران
گردیده اسیر دست این جانوران
تا کار به دست این شکمپایانست
ایران همه ویرانه و ویران ایران
***
یکروز! کشد سیفون خود را تاریخ
و زترس شود ریش تمامیشان سیخ
وآنگه هللللللفی و نماند اثری
نز «ریخ» و نه از«دفتر» و از مکتب «ریخ
***
ای شبزدگان سحر گهان خود مائیم
گامی به جلو! که ما خود فردائیم
در ماست خدا! خدا خدا تا کی و چند
گر «جمع» شویم ما همان «یکتا»ئیم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.iranpressnews.com/source/203649.htm

ناشناس گفت...

http://www.yadnameh.ga/2017/01/95.html