مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

در سالگرد سقوط سلطنت و عروج امامت و ولایت

 در سالگرد سقوط سلطنت و آخرین شاه ایران بجاست  بدون تبرئه شاه حداقل نگاهی اگر چه گذرا به زندگی و کارهای مثبت و منفی او انداخته و او را با ملایان و حکومتشان مقایسه کنیم 

هیچ نظری موجود نیست: